Neslužbeni rezultati izbora za Gradsko vijeće Grada Križevaca

 

Kandidacijska lista

Broj glasova

%

Vijećnika

1.

HSS-HSLS

3.840

49,75

11

2.

HDZ

1.756

22,75

5

3.

SDP-HSU-HNS

1.390

18,01

3

4.

Nezavisna gradska lista

317

4,11

0

5.

HSP

180

2,33

0

6.

LS

125

1,62

0

7.

HP-HPP-HKDS-HKDU-HB-HIP-HČSP

110

1,43

0

Glasovalo je 7.850 birača, što je odaziv od 42,39%.

Rezultati po biračkim mjestima

KANDIDACIJSKA LISTA

1. HP-HPP-HKDSK-HKDU-HB-HIP-HČSP

2. HDZ

3. HSS-HSLS

4. HSP

5. LS

6. Nezavisna gradska lista

7. SDP-HSU-HNS

UKUPNO

Biračko mjesto 001

5

73

105

9

15

8

86

301

Biračko mjesto 002

2

41

84

5

7

5

35

179

Biračko mjesto 003

5

74

93

1

5

8

38

224

Biračko mjesto 004

5

56

132

5

10

12

74

294

Biračko mjesto 005

5

93

166

4

13

15

89

385

Biračko mjesto 006

4

60

116

3

6

11

47

247

Biračko mjesto 007

8

87

125

6

13

20

85

344

Biračko mjesto 008

7

76

147

14

7

7

104

362

Biračko mjesto 009

2

70

161

7

5

11

93

349

Biračko mjesto 010

3

80

120

6

16

14

113

352

Biračko mjesto 011

0

9

41

0

0

3

8

61

Biračko mjesto 012

5

34

174

1

0

3

21

238

Biračko mjesto 013

5

43

173

10

4

3

28

266

Biračko mjesto 014

4

71

195

13

4

17

53

357

Biračko mjesto 015

3

81

148

4

1

18

65

320

Biračko mjesto 016

1

18

50

4

0

1

6

80

Biračko mjesto 017

1

20

62

3

0

6

38

130

Biračko mjesto 018

0

19

51

3

1

0

9

83

Biračko mjesto 019

1

19

70

4

1

0

13

108

Biračko mjesto 020

2

30

46

2

0

1

11

92

Biračko mjesto 021

1

56

60

1

3

12

7

140

Biračko mjesto 022

0

36

12

4

0

1

1

54

Biračko mjesto 023

0

27

11

2

0

2

0

42

Biračko mjesto 024

2

21

53

4

4

5

26

115

Biračko mjesto 025

3

14

67

2

1

17

10

114

Biračko mjesto 026

1

31

18

4

0

0

10

64

Biračko mjesto 027

2

17

44

1

0

1

2

67

Biračko mjesto 028

1

13

65

0

0

7

6

92

Biračko mjesto 029

3

8

32

1

0

1

9

54

Biračko mjesto 030

1

21

42

5

0

3

7

79

Biračko mjesto 031

3

17

33

5

1

7

10

76

Biračko mjesto 032

1

42

26

13

0

1

6

89

Biračko mjesto 033

0

1

44

0

0

0

0

45

Biračko mjesto 034

0

25

48

1

0

23

7

104

Biračko mjesto 035

0

42

24

4

0

0

6

76

Biračko mjesto 036

0

31

22

1

0

12

13

79

Biračko mjesto 037

1

50

79

1

1

14

20

166

Biračko mjesto 038

4

14

64

0

0

3

2

87

Biračko mjesto 039

1

5

22

2

0

1

51

82

Biračko mjesto 040

0

10

40

3

0

6

6

65

Biračko mjesto 041

0

11

119

2

0

5

7

144

Biračko mjesto 042

3

14

37

0

0

3

15

72

Biračko mjesto 043

0

36

39

2

0

0

17

94

Biračko mjesto 044

2

15

50

0

3

1

26

97

Biračko mjesto 045

0

7

29

2

0

0

6

44

Biračko mjesto 046

1

21

62

1

0

0

1

86

Biračko mjesto 047

2

19

20

0

0

0

5

46

Biračko mjesto 048

0

7

29

0

0

0

1

37

Biračko mjesto 049

1

26

36

1

0

4

12

80

Biračko mjesto 050

0

12

115

6

2

1

12

148

Biračko mjesto 051

3

9

54

1

0

12

15

94

Biračko mjesto 052

0

6

50

0

0

1

1

58

Biračko mjesto 053

0

5

25

0

0

8

25

63

Biračko mjesto 054

5

30

79

6

2

2

32

156

Biračko mjesto 055

1

3

31

1

0

1

0

37

UKUPNO

110

1.756

3.840

180

125

317

1.390

7.718

%

1,43%

22,75%

49,75%

2,33%

1,62%

4,11%

18,01%

100,00%