GRADSKA ORGANIZACIJA KRIŽEVCI

GRADSKA ORGANIZACIJA KRIŽEVCI

HRVATSKA NARODNA STRANKA

- LIBERALNI DEMOKRATI

PODRUŽNICA GRADA KRIŽEVACA

KOALICIJA ZA KRIŽEVAČKO PRIGORJE

 

 

u Križevcima 12. travnja 2005. utvrđuju

 

  

I Z B O R N I    P R O G R A M

 

 

ZA LOKALNU SAMOUPRAVU GRADA KRIŽEVACA

U RAZDOBLJU 2005.-2009. GODINE

 

 

 

I) UVOD

 

Polazeći od programskih opredjeljenja gradskih organizacija SDP-a, HSU-a i HNS-a ovim IZBORNIM PROGRAMOM utvrđuju se projekti, programi ili aktivnosti po kojima se za razdoblje 2005.-2009. samouprava Grada Križevaca može brže razvijati.

Pretpostavke za razvoj postoje, posebno u gospodarstvu, razvoju poljoprivrede i sela, komunalnom, prometnom i prostornom uređenju, razvoju institucija društvenog sektora i civilnog društva, te osiguravanju preduvjeta za bolje uvjete mladih u školovanju i zapošljavanju, za dostojan život starijih osoba, kao i interesnom organiziranju raznih asocijacija, udruga i nevladinog sektora.

 

 

 

II) PROGRAM 2005.-2009.

 

SDP, HSU I HNS će u narednom razdoblju kroz provedbu ovog Izbornog programa utjecati na ostvarenje postavljenih ciljeva slijedećih programskih odrednica:

 

 

  1. GOSPODARSKI RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE

 

 

 

 

 

  1. SELO – NOSITELJ RAZVOJA

 

 

 

 

 

  1. KOMUNALNI RAZVOJ

 

 

 

 

  1. PROMETNA INFRASTRUKTURA

 

 

 

 

  1. SOCIJALNI PROGRAMI

 

 

 

  

  1. KRIŽEVCI – STARI GRAD, ZA TURIZAM

 

 

 

 

  1. VOJARNA – U FUNKCIJI GRAĐANA KRIŽEVACA

 

 

 

 

  1. PROSTORNO UREĐENJE I STAMBENA IZGRADNJA

 

 

 

 

 

  1. PREDŠKOLSKI ODGOJ, ŠKOLSTVO, ZDRAVSTVO, SPORT, KULTURA, TEHNIČKA KULTURA

 

 

 

 

  1.   LOKALNA SAMOUPRAVA, UDRUGE I CIVILNO DRUŠTVO

 

 

 

  

 

III) ZAKLJUČNO

 

 

Predstavljanjem ovog Izbornog programa biračima s područja Grada Križevaca gradske organizacije SDP-a, HSU-a i HNS-a očekuju da će u razdoblju 2005.-2009. moći utjecati na ostvarenje postavljenih ciljeva, a time i omogućiti građanima bolje životne uvjete i razvijati lokalnu zajednicu u interesu stanovnika ovog kraja.

 

 

 

Za SDP Za HSU Za HNS
Ivan Knok Slavko Konfic Gordana Juran-Ratković