REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

GRADA KRIŽEVACA

 

               

                Na temelju članka 33. podstavka 3. i članka 37. stavka 3. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« br. 44/05- pročišćeni tekst)  Gradsko izborno povjerenstvo Grada Križevaca, donosi

 

R J E Š E N J E

o određivanju biračkih mjesta na području Grada Križevaca za glasovanje za izbor članova Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije i članova Gradskog vijeća Grada Križevaca, koji će se održati 15. svibnja 2005. godine

 

Za  područje Grada Križevaca određuju se slijedeća biračka mjesta:

 

               

Biračko mjesto broj 1.  Križevci, Ulica bana Josipa Jelačića 23,  Osnovna škola  «Vladimir Nazor» Križevci na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Ulica bana Josipa Jelačića, Ulica Dragutina Renarića, Ulica Ljudevita Gaja, Koprivnička ulica - sjeverni dio, Trg bana Lackovića, Šetalište Dragutina Novaka, Ulica Ljudevita Vukotinovića, Ulica Marijana Detonija, Ulica Milislava Demerca, Ulica Milutina Cihlara Nahajeva, Ratarna, Obrtnička ulica i Ulica Petra Zrinskog - sjeverni dio,

 

Biračko mjesto broj 2.  Križevci, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 3, Križevački poduzetnički centar na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Potočka ulica - južni dio, Svetokriška ulica, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog i Ulica Mojsija Baltića,

 

Biračko mjesto broj 3.  Križevci, Istarska ulica, «Mlinar» Križevci (društvene prostorije) na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Ulica Alberta Štrige, Paška ulica, Ulica Drage Grdenića, Ulica Josipa Buturca, Ulica Slavka Kolara, Ulica Tadije Smičiklasa-južni dio,  Ulica Stanka Miholića, Ulica Tina Ujevića, Ulica Antuna Gustava Matoša, Trg sv. Florijana - sjeverni dio, Ulica Ante Starčevića, Trg Ivana Mažuranića i Trg Milutina Mayera,

 

Biračko mjesto broj 4.  Križevci, Ulica Antuna Gustava Matoša 4, Hrvatski dom- lijevo dvorana  na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Ulica branitelja Hrvatske, Frankopanska ulica, Ulica Petra Preradovića, Ulica Tome Sermagea, Ulica Augusta Šenoe, Trg Silvija Strahimira Kranjčevića, Ulica kralja Zvonimira, Trg Antuna Nemčića, Prigorska ulica, Pušća - južni dio, Pesek, Kramarovec i Šebri,

 

Biračko mjesto broj 5.  Križevci, Ulica  Antuna Gustava Matoša 4, Hrvatski dom - desno galerija na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Ulica Antuna Mihanovića, Crni put, Ulica Krunoslava Heruca, Istarska ulica, Trg Josipa Juraja Strossmayera i Radnički dol,

 

Biračko mjesto broj 6.  Križevci, Zagrebačka ulica 33, Hrvatski Auto-moto klub Križevci na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Ulica Mirka Bogovića, Ulica Gustava Bohutynskog, Ulica Glogovničke bune, Ulica Karla Häuslera, Koruška - sjeverni dio, Križevčine, Vrbovečka ulica - sjeverni dio, Zagrebačka ulica - sjeverni dio, Donje Križevčine, Gornje Križevčine i Ulica kralja Petra Krešimira,

 

Biračko mjesto broj 7.  Križevci, Ulica kralja Tomislava 20, Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područna služba Križevci na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Ulica Brace Hanžeka, Ulica Petra Zrinskog - južni dio i Ulica kralja Tomislava,

 

Biračko mjesto broj 8. Križevci, Ulica kralja Tomislava 45,  RADNIK d.d. Križevci na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Ulica Matije Gupca, Ulica Nine Vavre, Ulica Sidonije Rubido, Koprivnička ulica - južni dio i Ulica Ljudevita Modeca,

 

Biračko mjesto broj 9.  Križevci, Ulica kralja Tomislava 114,  Hrvatske šume - Šumarija Križevci na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Ulica Andrije Lenarčića, Ulica Dragutina Lambla, Ulica Marcela Kiepacha, Ulica Vjekoslava Köröskenya, Ulica Nikole Tesle, Bjelovarska ulica, Cvjetna ulica, Ulica Ivana Gundulića, Ulica Kalničke punte i Desetine,

 

Biračko mjesto broj 10.  Križevci, Trg sv. Florijana 11, Dom zdravlja Križevci na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Ulica Ferde Kerna, Ulica Frana Galovića, Ulica Frana Gundruma, Koruška - južni dio, Vrbovečka ulica - južni dio, Zagrebačka ulica - južni dio, Trg sv. Florijana - južni dio i Ulica Stjepana Radića,

 

Biračko mjesto broj 11. Karane, Društveni dom, Karane na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Karane,

 

Biračko mjesto broj 12.  Križevci, Ulica Franje Markovića 3, Dom Sv. Marka  Križevčanina  na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Ulica Ivana Lepušića, Mladine, Kosovec i Sviličićev put,

 

Biračko mjesto broj 13. Križevci, Ulica Ivana Lepušića 1, Vrtlarija Komunalnog poduzeća Križevci (društvene prostorije) na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Helenski put, Gornje Vine, Greberanec, Kalnička ulica, Lipovčica i Varaždinska ulica,

 

Biračko mjesto broj 14. Križevci, Ulica Franje Račkoga 2, Vatrogasni dom Križevci na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Ulica Franje Račkoga, Ulica Ivana Viteza, Ulica Franje Markovića, Trg Svetog Marka Križevčanina, Ulica biskupa Julija Drohobeczkoga, Ulica Frana Supila, Ulica Ive Vojnovića, Ulica biskupa Bazilija Božičkovića,

 

Biračko mjesto broj 15. Križevci, Ulica Franje Račkoga 3, Osnovna škola Ljudevita Modeca Križevci na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Pušća - sjeverni dio, Zagorska ulica, Ulica Vjenceslava Novaka, Ulica Tadije Smičiklasa - sjeverni dio i Potočka ulica - sjeverni dio,

 

Biračko mjesto broj 16. Mali Potočec, Vatrogasni dom Mali Potočec na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Mali Potočec,

 

Biračko mjesto broj 17. Apatovec,  Društveni dom Apatovec na kojem će glasovati birači s prebivalištem: područje izvan ulica i ulice: Brežanci, Carine, Lipovec i Martinci,

 

Biračko mjesto broj 18. Bojnikovec, Vatrogasni dom Bojnikovec na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Bojnikovec,

 

Biračko mjesto broj 19. Brckovčina, Društveni dom Brckovčina na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Gornja i Donja Brckovčina,

 

Biračko mjesto broj 20. Bukovje Križevačko, Vatrogasni dom Bukovje Križevačko na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Bukovje Križevačko,

 

Biračko mjesto broj 21. Carevdar,  Društveni dom Carevdar na kojem će glasovati birači s prebivalištem: područje izvan ulica i ulice: Donjara, Sveta Barbara, Štefanov brijeg, Mali Carevdar i Kostadinovac,

 

Biračko mjesto broj 22. Novi Bošnjani,  Društveni  dom Novi Bošnjani na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Novi Bošnjani,

 

Biračko mjesto broj 23. Stari Bošnjani, Društveni dom Stari Bošnjani na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Stari Bošnjani

 

Biračko mjesto broj 24. Donji Cubinec,  Društveni  dom Donji Cubinec na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Donji Cubinec,

 

Biračko mjesto broj 25. Cubinec,  Vatrogasni dom Cubinec na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Cubinec i  Mladine,

 

Biračko mjesto broj 26. Dijankovec, Vatrogasni dom Dijankovec na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Dijankovec,

 

Biračko mjesto broj 27. Srednji Dubovec, Vatrogasni dom Srednji Dubovec na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Srednji Dubovec i Donji Dubovec,

 

Biračko mjesto broj 28. Đurđic,  Vatrogasni dom Đurđic na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Đurđic,

 

Biračko mjesto broj 29. Novi Đurđic,  Vatrogasni dom Novi Đurđic na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Novi Đurđic,

 

Biračko mjesto broj 30. Lemeš Križevački,  Društveni dom Lemeš Križevački na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Lemeš Križevački,

 

Biračko mjesto broj 31. Erdovec, Vatrogasni dom Erdovec na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Erdovec,

 

Biračko mjesto broj 32. Donja Glogovnica , Škola Donja Glogovnica na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Donja Glogovnica, Gornja Gogovnica, Marinovec i Jarčani,

 

Biračko mjesto broj 33. Gornji Dubovec, Društveni dom Gornji Dubovec na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Gornji Dubovec, Kučari i Beketinec,

 

Biračko mjesto broj 34. Gračina,  Vatrogasni dom Gračina na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Gračina,

 

Biračko mjesto broj 35. Ivanec Križevački, Vatrogasni dom Ivanec Križevački na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Ivanec Križevački,

 

Biračko mjesto broj 36. Koštar Vojakovački,  Vatrogasni dom Kloštar Vojakovački na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Brezov most, Cesta, Doljnjani, Gašparići, Gornjani, Kloštar i Rajići,

 

Biračko mjesto broj 37. Majurec, Vatrogasni dom Majurec na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Majurec,

 

Biračko mjesto broj 38. Novaki Ravenski, Vatrogasni dom Novaki Ravenski na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Novaki Ravenski,

 

Biračko mjesto broj 39. Osijek Vojakovački, Društveni dom Osijek Vojakovački na kojem će glasovati birači s prebivalištem: područje izvan ulica i ulice: Dretvari, Gajini, Grujice, Habdije, Mioki i Srdije,

 

Biračko mjesto broj 40. Pavlovec Ravenski, Vatrogasni dom Pavlovec Ravenski na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Pavlovec Ravenski i Doljanec,

 

Biračko mjesto broj 41. Društveni dom Poljana Križevačka, Poljana Križevačka na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Poljana Križevačka,

 

Biračko mjesto broj 42. Društveni dom Podgajec, Podgajec na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Podgajec,

 

Biračko mjesto broj 43. Sveta Helena, Vatrogasni dom Sveta Helena na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Sveta Helena sa Svetim Vidom,

 

Biračko mjesto broj 44. Prikraj Križevački, Vatrogasni dom Prikraj Križevački na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Prikraj Križevački,

 

Biračko mjesto broj 45. Sveti Martin, Društveni dom Sveti Martin na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Sveti Martin,

 

Biračko mjesto broj 46. Špiranec, Vatrogasni dom Špiranec na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Špiranec, Kunđevec i Stara Ves Ravenska,

 

Biračko mjesto broj 47. Većeslavec, Društveni dom Većeslavec na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Većeslavec,

 

Biračko mjesto broj 48. Povelić, Vatrogasni dom Povelić na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Povelić,

 

Biračko mjesto broj 49. Ruševac, Vatrogasni dom Ruševac na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Ruševac,

 

Biračko mjesto broj 50. Veliki Potočec, Vatrogasni dom Veliki Potočec na kojem će glasovati birači s prebivalištem: područje izvan ulica i ulice : Široko Brezje,

 

Biračko mjesto broj 51. Velikom Ravnu, Osnovna škola  Veliki Raven na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Veliki Raven i Mali Raven,

 

Biračko mjesto broj 52. Lemeš, Vatrogasni dom Lemeš na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Lemeš,

 

Biračko mjesto broj 53. Velike Sesvete, Društveni dom Velike Sesvete na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Velike Sesvete, i Male Sesvete,

 

Biračko mjesto broj 54. Vojakovac, Društveni dom Vojakovac na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Vojakovac, Mičijevac, Čabraji, Vujići Vojakovački i Pobrđani Vojakovački,

 

Biračko mjesto broj 55. Žibrinovec, Društveni dom Žibrinovec na kojem će glasovati birači s prebivalištem: Žibrinovec.

 

 

Klasa: 013-03/04-03/07

Urbroj: 2137/02-05-1

---------------------------

U Križevcima, 28. 04. 2005.

 

PREDSJEDNIK

Mirjana Nemec, dipl.iur.,v.r.