ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Ukupno birača: 103.134    
Glasovalo birača: 46.979 45,55%  
Važećih listića: 45.937 97,78%  
Nevažećih listića: 1.042 2,22%  
Pojedine kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:
1. DEMOKRATSKI CENTAR - DC
HRVATSKA DEMOKRATSKA SELJAČKA STRANKA - HDSS
2.888
  Nositelj liste: MLADEN KEŠER  
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 10.260
  Nositelj liste: IVAN KATAVIĆ dipl. oec.  
3. HRVATSKA KRŠĆANSKA DEMOKRATSKA STRANKA - HKDS
HRVATSKA KRŠĆANSKA DEMOKRATSKA UNIJA - HKDU
HRVATSKI PRAVAŠI-HRVATSKI PRAVAŠKI POKRET - HP-HPP
HRVATSKI BLOK-POKRET ZA MODERNU HRVATSKU - HRVATSKI BLOK
HRVATSKI ISTINSKI PREPOROD - HIP
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
HRVATSKI PROLJEĆARI - HP
996
  Nositelj liste: MARIJAN IVANČAN  
4. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
27.244
  Nositelj liste: JOSIP FRIŠČIĆ  
5. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS
HRVATSKA NARODNA STRANKA - HNS
LIBERALNA STRANKA - LS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
2.854
  Nositelj liste: PAVLE GAŽI  
6. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 1.695
  Nositelj liste: MILAN BINGULA  
U županijsku skupštinu po kandidacijskim listama izabrani su:
   
1. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS*
  27 mjesta
 
1.  JOSIP FRIŠČIĆ
 
2.  STJEPAN ČUT
 
3.  DARKO KOREN
 
4.  MILIVOJ ANDROLIĆ
 
5.  MATIJA DOLENEC
 
6.  VJEKOSLAV FLAMACETA
 
7.  FRANJO CAR
 
8.  BISERKA SITAR
 
9.  IVAN POPEC
 
10.  VESNA KNOK
 
11.  JOSIP VINCEK
 
12.  IVAN VUK
 
13.  ŽELJKA VULIĆ
 
14.  ZLATKO LOPARIĆ
 
15.  SLAVKO GRAČAN
 
16.  MARIJANA PIŠKORIĆ
 
17.  NIKOLA NOVOSEL
 
18.  IVICA GAŠPARIĆ
 
19.  KREŠIMIR ŠVARC
 
20.  STJEPAN BORJAN
 
21.  MARIJA FABUŠ
 
22.  LJUBICA CESTAR
 
23.  BOŽIDAR GERIĆ
 
24.  MATIJA BRLIĆ
 
25.  MIRKO ŠIGNJAR
 
26.  STJEPAN KURUC
 
27.  JOSIP PREMEC
   
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
  10 mjesta
 
1.  IVAN KATAVIĆ dipl. oec.
 
2.  ZDRAVKO MIKOTIĆ
 
3.  VERICA RUPČIĆ
 
4.  TIHOMIR KOLAR
 
5.  RENATA HUSINEC
 
6.  IVAN DEREŽIĆ
 
7.  MIRKO KOVAČEV
 
8.  IVAN OROŠIĆ
 
9.  ZLATKO HORVAT
 
10.  MARIJAN BUJAN
   
3. DEMOKRATSKI CENTAR - DC*
  2 mjesta
 
1.  MLADEN KEŠER
 
2.  STJEPAN HALAČEK
   
4. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS*
  2 mjesta
 
1.  PAVLE GAŽI
 
2.  DAMIR KOLMAN