Svjetski pretraživačiExcite
Infoseek
Search.com
Magellan
Look Smart
Mamma