www.miva.hr

PRAVILA KORIŠTENJA SADRŽAJA KRIZEVCI.COM ON LINE

E-mail: miva@miva.hr

Krizevci.com On Line je u privatnom vlasništvu. Svi sadržaji na ovoj adresi izrađeni su na volonterskoj osnovi i za njih nije primljena nikakva naknada, u bilo kojem obliku.  Sva prava pridržana !   Dobronamjerni komentari i sugestije su dobrodošli !


O autorskim pravima i korištenju materijala publiciranih na serveru Krizevci.com On Line

Kako je nastao naš sadržaj i kome pripada

Krizevci.com On Line je nekomercijalni online projekt pokrenut 1997.godine s ciljem da Križevci imaju svoje mjesto u Internet prostoru, i da se Križevčani širom svijeta povežu putem Interneta. 

Krizevci.com On Line  je vremenom izrastao u web portal Križevaca s informacijama o gradu i servisima za online zajednicu Križevčana. 

Krizevci.com On Line je privatno financiran autorski projekt. Na prikupljanju i obradi informacija, designu, publiciranju i održavanju sadržaja od 1997.g. do danas radi MIVA informatički inženjering u okviru projekta MIV@Net uz određenu povremenu pomoć malog broja suradnika iz Križevaca, a urednik sadržaja je vlasnik MIVA informatičkog inženjeringa. Vlasnik servera Krizevci.com On Line na adresi www.krizevci.com i zastupnik autorskih prava svih na njemu publiciranih sadržaja (osim hostiranih tuđih publikacija *) je MIVA informatički inženjering Križevci.

* Za posebno autorizirane publikacije i web stranice autora i vlasnika kojima je MIVA informatički inženjering  omogućio publiciranje unutar Krizevci.com On Line sadržaja ili besplatno korištenje zasebnog dijela serverskog prostora na
www.krizevci.com   sva autorska prava pripadaju autorima/vlasnicima tih publikacija.

Vlasnik MIVA informatičkog inženjeringa je inicijator, financijer, voditelj i zastupnik projekta Krizevci.com On Line.

 
Kako se mogu koristiti na www.krizevci.com  publicirani sadržaji?
 

Naš sadržaj, javno vidljiv putem Interneta, namijenjen je online prezentaciji Križevaca i svakog posjetitelja naših stranica smatramo, na posredan način, dobrodošlim gostom našeg Grada.

 

Javna vidljivost ne znači istovremeno da se dijelovi i cjeline publiciranih sadržaja smiju neovlašteno kopirati u cilju proizvodnje drugih publikacija ili ostvarivanja profita odnosno bilo kakve druge koristi. To je jednostavno rečeno krađa našeg vlasništva i to je sankcionirano zakonima o zaštiti intelektualnog vlasništva i autorskih prava. Nepoznavanje zakona kao ni pozitivne namjere kradljivce ne oslobađaju od krivice.

Osobno i interno korištenje
 

Svaki pojedinac ili pravni subjekt može slobodno kopirati sa Interneta za svoje osobne/interne potrebe bez traženja ikakve dozvole bilo koji javno vidljiv dio ili cjelinu sadržaja Krizevci.com On Line. Pod korištenjem za osobne i interne potrebe smatramo lokalno korištenje na računalu ali ne i publiciranje na Internet/Intranet/LAN serverima. Osobno/interno korištenje nije ugradnja naših materijala u druge publikacije i dokumente.

Citiranje i prikazivanje u svrhu informiranja
 

Za citiranje ovdje publiciranih informacija unutar stručnih radova ne trebaju dozvole, uz poštivanje standardnih pravila o navođenju izvora informacija i autorskih podataka vidljivih na web stranici (autor priloga ako je autoriziran).

 

Citiranje ovdje publiciranih informacija na Krizevci.com On Line o Križevcima i prikazivanja bilo kog dijela naših sadržaja u javnim medijima, a u cilju i kontekstu jednokratnog informiranja javnosti o Križevcima i o MIV@Net  projektu, ne smatramo komercijalnim korištenjem/re-publiciranjem naših sadržaja, i za to nije potrebno traženje dozvole.

 Re-publiciranje i komercijalno korištenje

Re-publiciranje i komercijalno korištenje dijelova ili prepoznatljivih cjelina našeg sadržaja nije dozvoljeno bez pismene suglasnosti MIVA informatičkog inženjeringa.

 

Pod re-publiciranjem i komercijalnim korištenjem smatramo ugradnju i publiciranje dijela ili prepoznatljive cjeline našeg sadržaja u vidu tiskanih materijala, elektroničkih dokumenata bilo koje vrste i slično, kao i bilo kakvo korištenje kopije prepoznatljivih cjelina ili dijelova našeg sadržaja na način da se ostvaruje korist na bilo koji način (od izrade demo publikacija i slično pa do realizacije usluga, informacijskih servisa, kreiranje novih dokumenata ili publikacija, biltena i sl.).

 

Korištenje dijela ili prepoznatljivih cjelina sadržaja i informacija sa servera Krizevci.com On Line u cilju formiranja drugih informacijskih sustava o Križevcima ili Hrvatskoj smatramo komercijalnim korištenjem neovisno o tome da li se tim ostvaruje financijska korist ili ne.


Podnošenje zahtjeva za korištenje dijelova ili cjelina naših sadržaja
 

Zahtjev za dozvolu korištenja dijelova našeg sadržaja u svrhe re-publiciranja/komercijalnog korištenja treba biti dostavljen prije kopiranja i korištenja materijala u pismenom obliku (pismo ili e-mail) na adresu:

MIVA informatički inženjering
MIV@Net Internet
Renarićeva 26
48260 Križevci
e-mail: miva@miva.hr  ili as@krizevci.com 

Napomena: Ako je neka od web stranica na našem serveru posebno autorizirana ili pripada drugom vlasniku/autoru a ne MIV@Net-u, ne možemo vam pomoći, osim da vas povežemo s vlasnikom/autorom.


Pravo na besplatno korištenje materijala bez traženja dozvole

Autori osobnih nekomercijalnih web stranica porijeklom iz Križevaca ili potkalničkog kraja, kao i sve škole i neprofitne organizacije i udruge sa područja Grada Križevaca imaju pravo korištenja naših materijala unutar svojih web stranica uz obvezu da navedu izvor korištenog sadržaja i uz uvjet da postave na svojim stranicama link na www.krizevci.com .

 

Napomena: Ako je neka od web stranica na našem serveru posebno autorizirana (ima ime autora) ili čak pripada drugom vlasniku a ne MIV@Net-u  a nalaze se na našem serveru, morate kontaktirati autora/vlasnika te stranice.
 

 

Copyright© M I V A 1997-2003.  All rights reserved. Sva prava rezervirana.

© AS