SDP HRVATSKE

GRADSKA ORGANIZACIJA SDP KRIŽEVCI

Gradski odbor

Križevci, 03. ožujak 2003.

 

 

 

                  

     PRIOPĆENJE ZA JAVNOST


Gradski odbor SDP Križevci  je na svojoj sjednici 03. ožujka 2003. g. razmatrao Program razvoja vodoopskrbnog sustava na području Grada Križevci za razdoblje 2003.-2010. godine i konstatirao je slijedeće:

  1. Navedeni Program, kojeg je pripremilo “Komunalno poduzeće” Križevci, sveobuhvatno je uključio razvoj vodoopskrbe na čitavom području Grada Križevci i uključio je sva naselja, čime se potvrđuje potreba da je vodoopskrba najvažniji infrastrukturni  projekat u Gradu Križevcima. Stoga se podržavaju aktivnosti da se s vodoopskrbom krene odmah, posebno u priključenju prigradskih naselja.
  2. Isto tako, podržava se sagledavanje plana razvoja sekundarne vodoopskrbne mreže po naseljima i po rokovima, odnosno godišnjim planovima izvedbe, što svakako omogučuje mjesnim odborima pripremu aktivnosti za priključenje vode u kućanstva.
  3. Također se naznačuje hitna potreba zamjene magistralnog cjevovoda Vratno-Križevci, čime će se povećati sigurnost vodoopskrbe samog grada Križevci.
  4. Preporuča se da Gradsko vijeće Grada Križevci prihvati navedeni Program kako bi se mogle nastaviti potrebne aktivnosti  u provođenju istog, od donošenja potrebnih odluka  na Gradskom vijeću, Poglavarstvu i u samom Komunalnom poduzeću, prema čemu bi se najveći dio naselja mogao snabdijeti vodom do kraja 2007. godine.
  5. Temeljem navedenog SDP Grada Križevci poziva građane da se aktivno uključe i podrže razvoj vodoopskrbne mreže do svakog naselja, jer je to potreba i želja svakog građanina za zdravom pitkom vodom.

 

  

 

 

Predsjednik GO SDP Križevci

 

 Ivan Knok