29.12.2002. u 19 sati je punih PET GODINA stalnog predstavljanja Križevaca na Internetu. Toga sunčanog zimskog dana 1997. godine točno u 19 sati, poslije duže pripreme, na adresi www.krizevci.hr počelo je kontinuirano besplatno predstavljanje Križevaca na Internetu, koje traje sve do današnjih dana. Pola godine taj posao je stalno dnevno opterećivao malu volontersku ekipu u prostorima Zajednice tehničke kulture, a uz to su se pojavile i neočekivane poteškoće s opremom,  i voditelj ekipe vlasnik MiVANet Interneta je aktivnosti nastavio u svojim prostorima. Zatim je aktivirao i adresu www.krizevci.com  koja je postupno izrasla u potreban portal i svakodnevnu Internet vezu Križevaca sa svijetom. Sjećajući se svih dosadašnjih Internet susreta sa zadovoljnim korisnicima želimo da svima bude radost srca najveći dar.