Kolegij gradonačelnika i načelnika

Na temelju članka 36. Statuta Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 3/02 - pročišćeni tekst) sazivam 13. Kolegij gradonačelnika i općinskih načelnika s područja Koprivničko-križevačke županije za dan 23. ožujka 2005. (srijeda) u 10,00 sati. Sjednica će se održati u Domu za starije i nemoćne osobe Koprivnica, Trg Eugena Kumičića 17, u dvorani dnevnog boravka Doma.

Za sjednicu je predložen slijedeći DNEVNI  RED :

 

1. Uloga jedinica lokalne samouprave u izradi Regionalnog operativnog Programa Koprivničko-križevačke županije,

2. Informacija o provođenju Zaključka Savjeta za sigurnost prometa na cestama Koprivničko-križevačke županije o prijedlogu promjene brzine kretanja vozila na županijskim i državnim cestama,

3. Informacija o provođenju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2005. godini (obveze gradova i općina),

4. Provođenje izbora za vijeća mjesnih odbora u jedinicama lokalne samouprave,

5. R a z n o.

 N a p o m e n a: Svim jedinicama lokalne samouprave dostavlja se upitnik o provođenju izbora za vijeća mjesnih odbora kako bi se dogovorile daljnje aktivnosti za jedinice lokalne samouprave koje nisu provele izbore.

 

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 658-253 Stručna služba.

 Župan:

Josip Friščić, oec