Na temelju članka  11. stavak 1. Pravilnika o kreditiranju studenata i učenika s području Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 6/01) i članka 20.  i 21. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 3/99), Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca na 73. sjednici, održanoj  30. 12. 2003.  godine, donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

o utvrđivanju Liste kandidata za dodjelu studenskih kredita za školsku godinu 2003/04. 

Utvrđuje se Lista kandidata za dodjelu studenskih kredita za školsku godinu 2003/04. i to kako slijedi:

IME I PREZIME

ADRESA

FAKULTET

Godina studija

Bodovi za godinu školovanja

Uspjeh u prethodnom školovanju

Bodovi za uspjeh

Broj članova domać.

Prihod po čl. domaćinstva mjmjesečno

% mjesečno neto plaća po članu domaćinstva

Bodovi za prihod po članu domaćinstva

UKUPNO

1. ADMIR SINANI    Križevci, Gundulićeva 72

Filozofski fakultet, Zagreb (latinski-fonetika)

1

5

5

50

4

125,89

3

60

115

2. ALEKSANDRA VAREŠKIĆ,
Križevci, K. Heruca 64

Pravni fakultet,  Zagreb

1

5

5

50

4

346,05

9

60

115

3. DUBRAVKA FLAJS    Križevci,V.Božičkovića 6

Prirodoslovno- matematički fakultet, Zagreb - Biologija

4

20

4,03

40

4

637,70

17

50

110

4. DANIJELA GRILEC    Križevci, Mladine 116

Veterinarski fakultet, Zagreb

1

5

5

50

8

621,93

16

50

105

5. MARINA TOPOLKO     Apatovac 188

Veterinarski fakultet, Zagreb

2

10

3,43

34

5

0

0

60

104

6. JELENA ŠVAGELJ    Križevci, M.Bogovića 7

Učiteljska akademija, Zagreb

1

5

4

40

6

385,50

10,3

50

95

7. JELENA MAČEK     Križevci, M.Kiepacha 81

Ekonomski fakultet, Zagreb

1

5

5

50

4

916,14

24

40

95

8.  NATALIJA PEČARIĆ  Mali Potočec 47

Filozofski  fakultet, Zagreb

1

5

5

50

5

1.022,72

27

40

95

9. SAŠA RUŽIĆ     Križevci, Kosovec 67

Visoko gospodarsko učilište, Križevci

2

10

3,33

33

4

697,09

18

50

93

10. IVANA ŠIKOVIĆ      Križevci, S.Radića 1

Učiteljska akademija, Zagreb

4

20

2,91

29

4

841,53

22

40

89

11  ŽELJKA  FADIGA    Križevci, Radnički dol

Učiteljska akademija, Zagreb

1

5

4

40

4

941,37

25

40

85

12. IVAN VRHOVEC  Križevci,V.Božičkovića 1

Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Matematika

1

5

5

50

4

1.141,56

30,68

30

85

13. ANDREA KATANOVIĆ
Križevci, Mladine 20

Učiteljska akademija, Zagreb

1

5

5

50

3

1.842,91

49

30

85

14. BOJANA ŠKOMAC Križevci, M.Kiepacha 2

Šumarski fakultet, Zagreb

1

5

4

40

5

1.497,51

40,25

30

75

15. IVICA KOCIJANČIĆ       Križevci, F.Gundruma 31

Veterinarski fakultet, Zagreb

1

5

4

40

3

1.540,82

41

30

75

16. KOSJENKA ŽULJ    Križevci, V.Novaka 5

Ekonomski fakultet, Zagreb

1

5

5

50

4

1.861,65

50,04

20

75

17. KRISTINA MATEJAŠ  Križevci, Kosovec 60

Ekonomski fakultet,  Zagreb

1

5

5

50

3

1.896,84

50,9

20

75


18. TIHANA PEREK       Križevci, F.Supila 39

Visoka učiteljska škola, Petrinja

3

15

3,83

38

4

2.505,08

67

20

73

19. GORAN GAVRANOVIĆ       Križevci, Đurđic 16

Visoka učiteljska škola, Petrinja

2

10

2,77

27

4

1.507,84

40

30

67

20.  IVANA BERTIĆ       Križevci, Ratarna 9

Agronomski fakultet, Zagreb

1

5

3

30

4

1.497,76

40

30

65

21. KATARINA POHL    Križevci, Zakmardijeva 22

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb

1

5

4

40

4

2.032,00

54

20

65

22. SINIŠA ŠTUBELJ    Križevci, Potočka 94

Medicinski fakultet, Zagreb

4

20

3,38

33

6

2.807,86

75

10

63

23. VALENTINA PERŠIN Donja Glogovnica 77

Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb-Geografija

3

15

3,0

30

4

3.046,66

81

10

55

24. MATIJA HERMANOVIĆ       Križevci, P.Zrinskog 4a

Geodetski  fakultet Zagreb

1

5

4

40

4

4.828,23

129

0

45

II

Sukladno Zaključku Gradskog poglavarstva Grada Križevaca od 26.11. i 30.12.2003. godine, utvrđuje se da će se u školskoj 2003/04. godini dodijeliti 17 studenskih kredita.

III

Kandidati navedeni na Listi iz točke I ovog Zaključka, mogu podnijeti prigovor u roku od 8 dana od primitka  Liste kandidata.

IV

Prigovor se podnosi Povjerenstvu za dodjelu stipendija, putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Križevaca.

V

Ovaj Zaključak objavit će se na Oglasnoj ploči Gradske uprave, te će se dostaviti svim podnositeljima prijave za dodjelu studenskih kredita.

 

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA KRIŽEVACA

Klasa: 604-01/03-01/08

Urbroj 2137/02-03-1

Križevci,  30. 12. 2003.                  

 

PREDSJEDNIK

 

 Branko Hrg