20. sjednica Županijske skupštine
 

Na temelju članka 85. Poslovnika Županijske skupštine  Koprivničko-križevačke  županije ("Službeni glasnik  Koprivničko-križevačke županije" broj 5/02 - pročišćeni tekst)  sazivam 20. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan

30. lipnja  2004. (srijeda) u 9,00  sati

            Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I, Gradska vijećnica.

            Za sjednicu predlažem slijedeći  

D N E V N I   R E D:

1.      Upoznavanje s prihvaćenom Studijom koncepcije razvitka vodoopskrbnog sustava Koprivničko-križevačke županije,

2.      Razmatranje Izvješća o stanju socijalne skrbi na području Koprivničko-križevačke županije, s prijedlogom Zaključka, 

3.      Upoznavanje s Izvješćem o obavljenoj reviziji Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2003. godinu,

4.      Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije, s prijedlogom Zaključka,

5.      Donošenje Zaključka o predlaganju predstavnika Koprivničko-križevačke županije u  Komisiju za procjenu utjecaja na okoliš prestanka eksploatacije i sanacije plinskog eksploatacijskog polja  Veliki Otok,

6.      Donošenje Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica,

7.      Donošenje  Rješenja o krčenju šume:

a) u gospodarskoj jedinici “Dugačko brdo;

b) u gospodarskoj jedinici “Kalnik-Kolačka”

8.      Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju mrtvozornika,

9 Pitanja i prijedlozi vijećnika.

 

Molim sve pozvane da sen sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenost da se jave na telefon broj: 658-252 - Stručna služba

 PREDSJEDNIK:

Zvonko Hitrec, prof., v.r.