20. sjednica Županijske skupštine
 

Na temelju članka 85. Poslovnika Županijske skupštine  Koprivničko-križevačke  županije ("Službeni glasnik  Koprivničko-križevačke županije" broj 5/02 - pročišćeni tekst)  sazivam 21. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan

10. rujna  2004. (petak) u 9,00  sati

            Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I, Gradska vijećnica.

            Za sjednicu predlažem slijedeći  

D N E V N I   R E D:

1. Razmatranje Izvješća o stanju okoliša Koprivničko-križevačke županije,

2. Razmatranje polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od  siječnja do lipnja 2004. godine, s prijedlogom Zaključka,

3. Razmatranje inicijative o pristupanju Koprivničko-križevačke županije Hrvatskoj zajednici županija, s prijedlogom Zaključka,

4. Donošenje:

a)  Rješenja o imenovanju predstavnika Koprivničko-križevačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija,

b)  Zaključka o predlaganju predstavnika Koprivničko-križevačke županije u Izvršni odbor Hrvatske zajednice županija,

5. Donošenje Zaključka o utvrđivanju trgovačkih društava od posebnog interesa za Koprivničko-križevačku županiju,

6. Donošenje zaključaka o kadrovskim promjenama u Policijskoj upravi Koprivničko-križevačkoj:

a)  Zaključka o davanju mišljenja o razrješenju načelnika Policijske uprave Koprivničko-križevačke,

b)  Zaključka o davanju mišljenja na imenovanje načelnika Policijske uprave Koprivničko-križevačke,

7. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa poticanja i promicanja poduzetništva za žene i mlade u 2003. godini, s prijedlogom Zaključka,

8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004. Proračunska zaliha, Račun 3851 – za razdoblje siječanj - lipanj 2004. godine,

9. Pitanja i prijedlozi vijećnika.

 

Molim sve pozvane da sen sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenost da se jave na telefon broj: 658-252 - Stručna služba

 PREDSJEDNIK:

Zvonko Hitrec, prof., v.r.