22. sjednica Županijske skupštine
 

Na temelju članka 85. Poslovnika Županijske skupštine  Koprivničko-križevačke  županije ("Službeni glasnik  Koprivničko-križevačke županije" broj 5/02 - pročišćeni tekst)  sazivam 22. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan

29. listopada  2004. (petak) u 10,00  sati

            Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I, Gradska vijećnica.

            Za sjednicu predlažem slijedeći  

D N E V N I   R E D:

1. Razmatranje Sporazuma o uspostavljanju međusobne suradnje Koprivničko-križevačke županije i Međimurske županije, s donošenjem Zaključka o davanju suglasnosti na Sporazum,

2. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004. godinu, s odgovarajućim programima,

3. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004. godinu,

4. Donošenje  Konsolidiranog proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004. godinu,

5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Domu za starije i nemoćne osobe Koprivnica, (izgradnja vlastite kotlovnice),

6. Donošenje  Odluke o promjeni naziva Osnovne škole Drnje,

7. Donošenje  Rješenja o izmjenama Rješenja o imenovanju mrtvozornika,

8. Razmatranje Informacije o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava, žetvi i završnoj proljetnoj sjetvi, s prijedlogom Zaključka,

9. Razmatranje Izvješća o održanim učeničkim natjecanjima, susretima i smotrama u školskoj 2003/2004. godini, s prijedlogom Zaključka,

10. Donošenje  Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju voditelja i članova Županijskog eko-stožera,

11. Donošenje Rješenja o sječi šume,

12. Pitanja i prijedlozi vijećnika.

 

Molim sve pozvane da sen sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenost da se jave na telefon broj: 658-252 - Stručna služba

 PREDSJEDNIK:

Zvonko Hitrec, prof., v.r.