23. sjednica Županijske skupštine
 

Na temelju članka 85. Poslovnika Županijske skupštine  Koprivničko-križevačke  županije ("Službeni glasnik  Koprivničko-križevačke županije" broj 5/02 - pročišćeni tekst)  sazivam 23. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan

16. prosinca  2004. (petak) u 10,00  sati

            Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I, Gradska vijećnica.

            Za sjednicu predlažem slijedeći  

D N E V N I   R E D:

1. Donošenje Plana rada Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije za 2005. godinu,

2. Donošenje Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2005. godinu i  Projekcija Proračuna za 2006. i 2007. godinu,

3. Donošenje Odluke o izvršavanja Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2005. godinu,

4. Donošenje Konsolidiranog proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2005. godinu,

5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o županijskim porezima,

6. Donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za pripremu Odluke o zonama izvorišta “Delovi” u Delovima,

7. Donošenje Rješenja o izmjenama Rješenja o izboru predsjednika i članova Savjeta za sigurnost prometa na cestama Koprivničko-križevačke županije,

8. Pitanja i prijedlozi vijećnika.

 

Molim sve pozvane da sen sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenost da se jave na telefon broj: 658-252 - Stručna služba

 PREDSJEDNIK:

Zvonko Hitrec, prof., v.r.