25. sjednica Županijske skupštine
 

Na temelju članka 85. Poslovnika Županijske skupštine  Koprivničko-križevačke  županije ("Službeni glasnik  Koprivničko-križevačke županije" broj 5/02 - pročišćeni tekst)  sazivam 25. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan

07. travnja  2005. (četvrtak) u 9,30  sati

            Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I, Gradska vijećnica.

            Za sjednicu predlažem slijedeći  

D N E V N I   R E D:

1.  Donošenje  Godišnjeg obračuna:

a)      Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004.godinu,

b)      Konsolidiranog Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004. godinu,

c)      Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004. godinu, Proračunska zaliha – Račun 3851, za razdoblje siječanj-prosinac 2004. godine,

2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o razvoju gospodarskih projekata, 

3. Razmatranje Pregleda stanja sigurnosti na području Koprivničko-križevačke županije u 2004. godini, s prijedlogom Zaključka,

4. Razmatranje Informacije o problematici nezaposlenosti i zapošljavanja na području Koprivničko-križevačke županije u 2004. godini, s prijedlogom Zaključka,

5. Razmatranje Izvješća o izvršenju radova iz plana upravljanja lokalnim vodama u 2004. godini za slivno područje:

a)      VGI “Bistra” Đurđevac,

b)      VGI “Česma-Glogovnica” Bjelovar, s  prijedlogom zaključaka,

6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Plan upravljanja lokalnim vodama za 2005. godinu za slivno područje:

a)      VGI “Bistra” Đurđevac,

b)      VGI “Česma-Glogovnica” Bjelovar, 

7. Donošenje  Odluke o visini slivne vodne naknade:

a)      na slivnom području “Bistra” Đurđevac za 2005. i 2006. godinu,

b)      na slivnom području “Česma-Glogovnica” Bjelovar za 2005. i 2006. godinu,

8. Razmatranje Izvješća o radu Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica za 2004. godinu i Godišnjeg obračuna Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica u 2004. godini, s  prijedlogom Zaključka,

9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu i sistematizaciji Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica,

10. Razmatranje Plana intervencija u zaštiti okoliša Koprivničko-križevačke županije, s prijedlogom Zaključka,

11. Donošenje Odluke o rasporedu sredstava između zdravstvenih ustanova na podučju Koprivničko-križevačke županije u 2005. godini,

12. Donošenje Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Koprivnici,

13. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja Javne ustanove za upravljanje prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije,

14.  Pitanja i prijedlozi.

 

Molim sve pozvane da sen sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenost da se jave na telefon broj: 658-252 - Stručna služba

 PREDSJEDNIK:

Zvonko Hitrec, prof., v.r.