Županijsko poglavarstvo

Župan Koprivničko-križevačke županije Josip Friščić sazvao je 34. sjednicu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za  dan  29. svibnja 2003.  (četvrtak) s početkom u  9,30 sati koja će se održati  u  sjedištu Županije u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5,   soba broj 28/I.

Za sjednicu je predložen slijedeći DNEVNI  RED :

1.      Razmatranje Izvješća o radu zdravstvenih ustanova:

a)      Doma zdravlja Križevci,

b)      Doma zdravlja Koprivnica,

c)      Doma zdravlja Đurđevac,

d)      Ljekarne Koprivnica,

e)      Opće bolnica “dr. T. Bardek” Koprivnica,

f)        Ljekarne Križevci,

g)      Zavoda za javno zdravstvo Koprivnica,

2.      Razmatranje Izvješća o radu i utrošku sredstava Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2002. godinu, s prijedlogom Zaključka,

3.      Razmatranje Programa provedbe suzbijanja zlouporabe opojnih droga u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2003. godinu, s prijedlogom Zaključka,

4.      Upoznavanje s Izvješćem o obavljenoj reviziji Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2002. godinu,

5.      Razmatranje financijskog izvještaja o prihodima i primicima, rashodima i izdacima jedinica lokalne samouprave Koprivničko-križevačke županije za 2002. godinu, s prijedlogom Zaključka,

6.      Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2003. godinu, Razdjel I. – Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, Račun 3963,  Tekuće pomoći unutar opće države,

7.      Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2003. godinu, Razdjel VI. – Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti, Glava 2 - Gospodarstvo, Račun 3237 – Intelektualne i osobne usluge,

8.      Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješča o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2003 godinu, Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve – Račun 3851, za travanj 2003. godine,

9.      Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2003. godinu, Razdjel I. – Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, Račun 3811, Tekuće donacije u novcu,

10.  Donošenje Zaključka o predlaganju predstavnika Županijskog poglavarstva u Savjet za sigurnost prometa cestama Koprivničko-križevačke županije

11.  Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2003. godinu, Razdjel VII. - Upravni odjel za društvene djelatnosti

-          Glava III. – 2 Osnovno obrazovanje, račun 4221 uredska oprema i namještaj

-          Glava III. – 2 Srednješkolsko obrazovanje, račun 4221, uredska  oprema i namještaj,

-          Glava VIII. – Ostale društvene djelatnosti, račun 3811 – ostale županijske udruge građana,

12.  Informacija o eksploataciji šljunka i pijeska na području Koprivničko-križevačke županije,

13.  Razmatranje Izvještaja o elementarnoj nepogodi u Koprivničko-križevačkoj županiji (suša – prvo priopćenje),

14.  R a z n o .

 

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 658-253 Stručna služba

 

 PREDSJEDNIK:

Josip Friščić, oec