Županijsko poglavarstvo

Župan Koprivničko-križevačke županije Josip Friščić sazvao je 38. sjednicu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za  dan  02. listopada 2003.  (četvrtak) s početkom u  9,00 sati koja će se održati  u  sjedištu Županije u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5,   soba broj 28/I.

Za sjednicu je predložen slijedeći DNEVNI  RED :

 

1.      Razmatranje Izvješća o održanim učeničkim natjecanjima, susretima i smotrama u školskoj godini 2002/2003. godini, s utvrđivanjem prijedloga Zaključka,

2.      Utvrđivanje prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima za dostavu izvješća o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugim pravima iz socijalne skrbi utvrđenim općim aktima jedinice lokalne samouprave i o ostvarivanju prava za podmirenje troškova ogrijeva,

3.      Donošenje Poslovnika o radu Povjerenstva za odabir poduzetničkih projekata žena i mladih za 2003. godinu Koprivničko-križevačke županije,

4.      Donošenje Rješenja o imenovanju u Povjerenstvo za odabir poduzetničkih projekata žena i mladih za 2003. godinu Koprivničko-križevačke županije,

5.      Donošenje Zaključka o raspisivanju natječaja za dodjelu prava korištenja voda u smislu ribolova unutar zaštićenog krajolika “Čambina” i Rješenja o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva  za provođenje natječaja za dodjelu prava korištenja voda u smislu ribolova unutar zaštićenog krajolika “Čambina”,

6.      Kreditiranje studenata:

a)      donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o kreditiranju studenata na području Koprivničko-križevačke županije,

b)      donošenje Zaključka o broju korisnika studentskih kredita u školskoj godini 2003/04.

c)      donošenje Zaključka o visini studentskih kredita u školskoj godini 2003/04.

d)      donošenje Zaključka o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih kredita u školskoj godini 2003/04.,

 

7.      Donošenje Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o financiranju minimalnog standarda  osnovnih i srednjih škola Koprivničko-križevačke županije u 2003. godini.

 8.      Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2003. godinu, Razdjel VII - Upravni odjel za društvene djelatnosti,  minimalni standard:

1.  Račun 4221: 

a)  Glava III - osnovno obrazovanje,        

b)      Glava IV -srednjoškolsko obrazovanje,

2. Račun  4511: a) Glava IV – srednjoškolsko obrazovanje

9.      Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2003. godinu, Razdjel VII - Upravni odjel za društvene djelatnosti  – iznad minimalnog standarda, Račun 4221:

a)      Glava III - osnovno obrazovanje,

b)      Glava IV - srednje školsko obrazovanje,

10.  Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2003. godinu, Razdjel VII - Upravni odjel za društvene djelatnosti  –  Glava VII – kultura i šport,  Račun 3811:

a)      zaštita kulturnih spomenika i sakralnih objekata,

županijske i državne manifestacije,

11.  Donošenje Zaključka o visini pomoći za podmirenje troškova ogrijeva u 2003. godini,

12.  Donošenje Zaključka  o davanju suglasnosti Osnovnoj školi “Grgura Karlovčana” Đurđevac  na otuđenje nekretnine,

13.  Donošenje Zaključka o  pripojenju ljekarne Doma zdravlja Đurđevac Ljekarni Koprivnica,

14.  Donošenje izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije,

15.  Donošenje Zaključka o dopuni Zaključka o razvrstavanju radnih mjesta u upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije,

16.  Donošenje Rješenja o imenovanju pročelnika upravnih tijela na neodređeno vrijeme,

17.  R a z n o .

 
Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 658-253 Stručna služba.

 PREDSJEDNIK:

Josip Friščić, oec