Županijsko poglavarstvo

Župan Koprivničko-križevačke županije Josip Friščić sazvao je 47. sjednicu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za  dan  22. travnja 2004.  (četvrtak) s početkom u  09,00 sati koja će se održati  u  sjedištu Županije u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5,   soba broj 28/I.

Za sjednicu je predložen slijedeći DNEVNI  RED :

 

1. Razmatranje financijskih izvještaja Proračuna Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka 2004. godine, s donošenjem Zaključka,

2. Donošenje Odluke o odobrenju kredita za poduzetničke projekte žena i mladih Koprivničko-križevačke županije za 2004. godinu,

3. Donošenje Zaključka o određivanju postotka prostora koji smije biti eksploatiran kod eksploatacije mineralnih sirovina,

4. Razmatranje Izvješća o obavljenoj redukciji populacije divljih svinja u Posebnom zoološkom rezervatu “Veliki Pažut”,  s donošenjem Zaključka,

5. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004. Razdjel I – Županijska skupština i Županijsko poglavarastvo, Glava I – Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo 3811 – političkim strankama,

6. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004. Razdjel VII. – Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava IX – Županijske udruge građana, račun 3811 - Udruge proizašle iz Domovinskog rata,

7. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004. Razdjel VII. – Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava IX – Županijske udruge građana, račun 3811 – ostale udruge građana,

8. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004. Razdjel VII – Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava VII – Kultura, račun 3811 – Županijske i državne manifestacije,

9. Razmatranje Izvješća o raelizaciji i financijskom poslovanju VI. Obrtničkog i gospodarskog sajma Koprivničko-križevačke županije, Križevci, 3. – 5. 10. 2003. godine, s donošenjem Zaključka,

10. Donošenje Zaključka o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004. godinu, Proračunska zaliha – račun 3851, za ožujak 2004. godine

11. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Dodatak br. 1 Ugovora o pravu građenja od 6. veljače 2003. godine,

12. R a z n o .

O b r a z l o ž e n j e : Materijali se dostavljaju za sve točke dnevnog reda.

 

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 658-253 Stručna služba.

 PREDSJEDNIK:

Josip Friščić, oec