Županijsko poglavarstvo

Župan Koprivničko-križevačke županije Josip Friščić sazvao je 52. sjednicu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za  dan  20. srpnja 2004.  (utorak) s početkom u  08,00 sati koja će se održati  u  sjedištu Županije u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5,   soba broj 28/I.

Za sjednicu je predložen slijedeći DNEVNI  RED :

 

1. Utvrđivanje prijedloga Izvješća o stanju okoliša Koprivničko-križevačke županije,

2. Razmatranje Plana poduzetničkih zona Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2004. – 2007. godine,

3. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004. godinu, Razdjel V – Županijski zavod za prostorno uređenje, Račun 3632 – Kapitalne pomoći – komunalna infrastruktura,

4. R a z n o .

O b r a z l o ž e n j e : Materijali se dostavljaju za sve točke dnevnog reda.

 

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 658-253 Stručna služba.

 PREDSJEDNIK:

Josip Friščić, oec