Županijsko poglavarstvo

Župan Koprivničko-križevačke županije Josip Friščić sazvao je 53. sjednicu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za  dan  24. kolovoza 2004.  (utorak) s početkom u  08,00 sati koja će se održati  u  sjedištu Županije u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5,   soba broj 28/I.

Za sjednicu je predložen slijedeći DNEVNI  RED :

 

1. Razmatranje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od  siječnja do lipnja 2004. godine, s utvrđivanjem prijedloga Zaključka,

2. Razmatranje inicijative o pristupanju Koprivničko-križevačke županije Hrvatskoj zajednici županija, s utvrđivanjem prijedloga Zaključka,

3. Utvrđivanje prijedloga Rješenja o imenovanju predstavnika Koprivničko-križevačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija,

4. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o predlaganju predstavnika Koprivničko-križevačke županije u Izvršni odbor Hrvatske zajednice županija,

5. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o utvrđivanju trgovačkih društava od posebnog interesa za Koprivničko-križevačku županiju,

6. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o kadrovskim promjenama u Policijskoj upravi Koprivničko-križevačkoj,

7. Razmatranje Informacije o organizaciji županijskog linijskog cestovnog prijevoza putnika na području Koprivničko-križevačke županije, s donošenjem Zaključka,

8. Donošenje Zaključka o provođenju Rješenja o redukciji populacije divljih svinja, jelena i srna u Posebnom zoološkom rezervatu “Veliki Pažut”,

9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Zaključak Upravnog vijeća Opće bolnice “Dr. T. Bardek” Koprivnica. vezan za odgodu sklapanja ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje,

10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004. – Proračunska zaliha, Račun 3851 za srpanj 2004. godine,

11. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004. godinu, Razdjel VII – Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava IX – Županijske udruge građana, Račun 3811, Tekuće donacije – Udruge proizašle iz Domovinskog rata,

12. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004. godinu, Razdjel VII – Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava IX – Županijske udruge građana, Račun 3811, Tekuće donacije - Ostale udruge građana,

13. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004. godinu, Razdjel VII – Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava VIII –  Šport i tehnička kultura, Račun 3811, Tekuće donacije – Udruge i športske manifestacije,

14. Donošenje Rješenja o imenovanju predstavnika Koprivničko-križevačke županije u Stručno povjerenstvo za provođenje postupka dogradnje i nadogradnje centralne zgrade bolnice te opremanja tih prostora u Općoj bolnici “dr. Tomislav Bardek” Koprivnica,

15. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004. godinu, Razdjel VII – Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava VII – Kultura, račun 3811 – Zaštita spomenika kulture i sakralnih objekata,

4. R a z n o .

O b r a z l o ž e n j e : Materijali se dostavljaju za sve točke dnevnog reda.

 

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 658-253 Stručna služba.

 PREDSJEDNIK:

Josip Friščić, oec