Županijsko poglavarstvo

Župan Koprivničko-križevačke županije Josip Friščić sazvao je 54. sjednicu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za  dan  29. rujna 2004.  (srijeda) s početkom u  08,00 sati koja će se održati  u  sjedištu Županije u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5,   soba broj 28/I.

Za sjednicu je predložen slijedeći DNEVNI  RED :

 

1.    Razmatranje prijedloga Sporazuma o uspostavljanju međusobne suradnje Koprivničko-križevačke županije i Međimurske županije,

2.    Razmatranje Informacije o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava, žetvi i završnoj proljetnoj sjetvi, s utvrđivanjem prijedloga Zaključka,

3.    Razmatranje Izvješća o održanim učeničkim natjecanjima, susretima i smotrama u školskoj 2003/2004. godini, s utvrđivanjem prijedloga Zaključka,

4.    Utvrđivanje prijedloga Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju voditelja i članova Županijskog eko-stožera,

5.    Utvrđivanje prijedloga Rješenja o sječi šume,

6.    Razmatranje prijedloga zahvata na državnim cestama na području Koprivničko-križevačke županije za period od 2005. do 2008. godine, s donošenjem Zaključka,

7.    Donošenje Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede na području Koprivničko-križevačke županije u 2004. godini, “Poljoprivrednik 2”, s prijedlogom Natječaja,

8.    Donošenje Programa uzgoja povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru s navodnjavanjem na području Koprivničko-križevačke županije u 2004. godini, s prijedlogom Javnog poziva,

9.    Dodjela studentskih kredita:

a)   Donošenje Zaključka o broju korisnika studentskih kredita u školskoj godni 2004/05.,

b)   Donošenje Zaključka o visini studentskog kredita u školskoj godini 2004/05.,

c)   Donošenje Zaključka o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih kredita u školskoj godini 2004./05.,

10.  Donošenje Zaključka o pozivu za predlaganje programa/projekata za 2005. godinu udruga koje djeluju na području Koprivničko-križevačke županije,

11. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004. Proračunska zaliha – Račun 3851, za kolovoz 2004. godine,

12. R a z n o .

O b r a z l o ž e n j e : Materijali se dostavljaju za sve točke dnevnog reda.

 

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 658-253 Stručna služba.

 PREDSJEDNIK:

Josip Friščić, oec