Županijsko poglavarstvo

Župan Koprivničko-križevačke županije Josip Friščić sazvao je 57. sjednicu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za dan 26. studenog 2004. (petak) s početkom u  8,00 sati koja će se održati u sjedištu Županije u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5, soba broj 28/I.

Za sjednicu je predložen slijedeći DNEVNI  RED :

 

1. Utvrđivanje prijedloga Rješenja o osnivanju i imenovanju Stučnog povjerenstva za pripremu Odluke o zonama izvorišta “Delovi” u Delovima,

2. Donošenje Programa o dopuni Programa poticanja novih nasada voćnjaka na području Koprivničko-križevačke županije za razdoblje jesen 2004. – proljeće 2005. godine,

3. Donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova,

4. Donošenje Rješenja o odobrenju uporabe grba Koprivničko-križevačke županije Zajednici sportova Koprivničko-križevačke županije,

5. Donošenje Zaključka o određivanju naknade troškova za rad predsjednika i članova Vijeća srpske nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije,

6. Donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka o financiranju minimalnog standarda osnovnih i srednjih škola Koprivničko-križevačke županije u 2004. godini,

7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o darivanju nekretnina,

8. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Programa davanja  u zakup  Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije,

9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o početku davanja u zakup jedinice zakupa stomatološke ordinacije,

10. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004. godinu, Razdjel I. - Županijska skupština i Županijsko poglavastvo, Glava I, Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, Konto 3811 – elementarne nepogode,

12. R a z n o .

 

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 658-253 Stručna služba.

 PREDSJEDNIK:

Josip Friščić, oec