Županijsko poglavarstvo

Župan Koprivničko-križevačke županije Josip Friščić sazvao je 59. sjednicu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za dan 06. prosinca 2004. (ponedjeljak) s početkom u  8,00 sati koja će se održati u sjedištu Županije u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5, soba broj 28/I.

Za sjednicu je predložen slijedeći DNEVNI  RED :

 

1. Utvrđivanje prijedloga Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2005. godinu sa projekcijama Proračuna za slijedeće dvije godine,

2. Utvrđivanje prijedloga Odluke o izvršavanja Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2005. godinu,

3. Utvrđivanje prijedloga Konsolidiranog proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2005. godinu,

4. Utvrđivanje prijedloga Plana rada Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije za 2005. godinu,

5. Donošenje Zaključka o suglasnosti na Odluku o prodaji mljekarske opreme koju škola ne može koristiti u mljekarskom praktikumu,

6. Donošenje Rješenja o imenovanju predstavnika Koprivničko-križevačke županije u Povjerenstvo za prodaju mljekarske opreme Srednje gospodarske škole Križevci,

7. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004. godinu, Razdjel VII – Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava VIII – Šport i tehnička kultura, Račun 3811, Udruge i športske manifestacije,

8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004. Proračunska zaliha – Račun 3851, za studeni 2004. godine,

9. R a z n o .

 

 

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 658-253 Stručna služba.

 PREDSJEDNIK:

Josip Friščić, oec