Županijsko poglavarstvo

Župan Koprivničko-križevačke županije Josip Friščić sazvao je 60. sjednicu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za dan 20. prosinca 2004. (ponedjeljak) s početkom u  8,00 sati koja će se održati u sjedištu Županije u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5, soba broj 28/I.

Za sjednicu je predložen slijedeći DNEVNI  RED :

 

1. Utvrđivanje prijedloga Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju voditelja i članova Županijskog eko-stožera,

2. Utvrđivanje prijedloga Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije,

3. Utvrđivanje prijedloga Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Mješovitog povjerenstva za provedbu Sporazuma o suradnji iz oblasti zaštite i spašavanja,

4. Razmatranje Izvješća o elementarnim nepogodama za 2004. godinu na području Koprivničko-križevačke županije, s utvrđivanjem prijedloga Zaključka,

5. Razmatranje  Informacije o realizaciji kredita po Programu razvoja malog i srednjeg poduzetništva “Poduzetnik - 2” Koprivničko-križevačke županije, s utvrđivanjem prijedloga Zaključka,

6. Razmatranje Izvješća o realizaciji i financijskom poslovanju VII. Obrtničkog i gospodarskog sajma Koprivničko-križevačke županije, Križevci, 1.-3. listopada 2004. godine, s donošenjem Zaključka.

7. Donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka o broju korisnika studentskih kredita u školskoj godini 2004/05,

8. Donošenje Zaključka o usvajanju Liste reda prvenstva za dodjelu kredita studentima s područja Koprivničko-križevačke županije,

9. Donošenje Zaključka o prijenosu nabavljene nefinancijske imovine:

a)      Osnovnoj školi “Grigor Vitez” Sveti Ivan Žabno,

b)      Osnovnoj školi Sveti Petar Orehovec,

c)      Osnovnoj školi Kloštar Podravski,

d)      Gimnaziji “Fran Galović” Koprivnica,

10. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004. godinu, Razdjel VII – Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava VII - Kultura, Račun 3811, Zaštita spomenika kulture i sakralnih objekata,

11. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004. godinu, Razdjel VII – Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava VII – Kultura,  račun 3811 – Županijske i državne manifestacije,

12. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004. godinu, Razdjel VII – Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava IX –Županijske udruge građana, Račun 3811, Udruge proizlašle iz Domovinskog rata,

13. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004. godinu, Razdjel II – Služba ureda župana,  Račun 3237 – Intelektualne i osobne usluge,

14. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004. godinu, Razdjel V – Županijski zavod za prostorno uređenje, Račun – 3632 – Kapitalne pomoći – komunalna infrastruktura,

15. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004. godinu, Razdjel I – Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, Glava 1 – Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, Račun – 3631 – Tekuće pomoći unutar opće države – jedinicama lokalne samouprave,

16. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004. godinu, Razdjel I – Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, Glava 1 – Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, Račun – 3851 – Proračunska zaliha,

17. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004. godinu, Razdjel I – Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, Glava 1 – Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, Račun – 3851 – Proračunska zaliha,

18. Donošenje Zaključka o objavi Javnog poziva vlasnicima zemljišta koje je obuhvaćeno lovištima u Koprivničko-križevačkoj županiji,

 19. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti županu Koprivničko-križevačke županije za otkaz Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije,

 20. R a z n o .

 

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 658-253 Stručna služba.

 PREDSJEDNIK:

Josip Friščić, oec