Županijsko poglavarstvo

Župan Koprivničko-križevačke županije Josip Friščić sazvao je 61. sjednicu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za dan 29. prosinca 2004. (srijeda) s početkom u  10,30 sati koja će se održati u sjedištu Županije u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5, soba broj 28/I.

Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI  RED :

 

1. Donošenje Zaključka o otpisu dugovanja poreza na cestovna motorna vozila,

2.  Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004. godinu, Razdjel II – Služba ureda župana, Glava 2 – Vatrogastvo, račun 3821 – Kapitalne donacije DVD-ima Županije,

3.  Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004. godinu, Razdjel I – Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, Glava 1 – Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, račun 3851 – Proračunska zaliha, pomoć siromašnim i mnogočlanim obiteljima,

4.  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti županu Koprivničko-križevačke županije za potpisivanje Ugovora o prijevozu učenika osnovnih škola,

5.  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora o osiguravanju nefinancijske imovine osnovnih i srednjih škola,

6.  Donošenje Odluke o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama rashoda Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004. godinu,

 7. R a z n o .

 

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 658-253 Stručna služba.

 PREDSJEDNIK:

Josip Friščić, oec