Županijsko poglavarstvo

Župan Koprivničko-križevačke županije Josip Friščić sazvao je 62. sjednicu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za dan 03. veljače 2005. (četvrtak) s početkom u  8,00 sati koja će se održati u sjedištu Županije u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5, soba broj 28/I.

Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI  RED :

 

 1. Donošenje Plana rada Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za 2005. godinu,

 2. Utvrđivanje prijedloga:

a)   Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Koprivničko-križevačke županije  u 2005. godini, s prijedlogom Zaključka,

b)   Financijskog plana Županijske uprave za ceste Križevci za 2005. godinu, s prijedlogom Zaključka,

c)   Plana redovnog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta 2005-2008. godina, s prijedlogom Zaključka,

 3. Utvrđivanje prijedloga Odluke o određivanju vanjske granice uređenog i neuređenog inundacijskog pojasa vodotoka “Bistra Koprivnička” od km 0+00 do km 21+885, 

4. Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije,

 5. Utvrđivanje prijedloga Odluke o osnivanju kulturnog vijeća Koprivničko-križevačke županije,

 6. Utvrđivanje prijedloga Rješenja o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata,

 7. Utvrđivanje prijedloga Rješenja o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za pripremu Odluke o zonama izvorišta “Vratno” u Vratnu,

 8. Razmatranje Izvješća o dodijeljenim studentskim kreditima u šk. godini 2004/05, s utvrđivanjem prijedloga Zaključka,

9. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Koprivničko-križevačke županije u 2005. godini,

 10. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkog doma Koprivničko-križevačke županije u 2005. godini,

11. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja Centra za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2005. godini,

12. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica u 2005. godini,

13. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova u 2005. godini,

 14. Donošenje Zaključka o popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Koprivničko-križevačke županije u 2005. godini,

 15. a)  Razmatranje Izvješća o Programu uzgoja povrća i cvijeća u zaštićenim prostorima s navodnjavanjem na području Koprivničko-križevačke županije u 2004. godini, s donošenjem Zaključka,

b) Donošenje Programa uzgoja povrća i cvijeća u zaštićenim prostorima s navodnjavanjem na području Koprivničko-križevačke županije u 2005. godini,

 16.  Donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe opojnih droga,

 17.  Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za predlaganje projekata Fonda za regionalni razvoj za financiranje u 2005. godini,

 18.  Donošenje Zaključka o kriterijima za financiranje županijskih učeničkih natjecanja i smotri, te nagrađivanju učenika i mentora u 2005. godini,

 19.  Donošenje Zaključka o prijenosu nabavljene nefinancijske imovine Osnovnoj školi Grgura Karlovčana Đurđevac,

 20.  Donošenje  Zaključka o pristupanju Zakladi za promicanje gospodarskih interesa,

 21.  Donošenje Zaključka o određivanju nositelja izrade Regionalnog operativnog programa Koprivničko-križevačke županije,

 22.  Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004. godinu, Proračunska zaliha, Račun 3851, za prosinac 2004. godine,

 23.  R a z n o .

 

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 658-253 Stručna služba.

 PREDSJEDNIK:

Josip Friščić, oec