Županijsko poglavarstvo

Župan Koprivničko-križevačke županije Josip Friščić sazvao je 63. sjednicu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za dan 28. veljače 2005. (ponedjeljak) s početkom u  9,00 sati koja će se održati u u  Kloštru Podravskom, zgrada Društvenog doma, Vijećnica Općinskog vijeća, Trg Svete obitelji 2.

Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI  RED :

 

1. Razmatranje Izvješća o radu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za 2004. godinu, s utvrđivanjem prijedloga Zaključka,

2. a) Razmatranje Izvješća o stanju u prostoru Koprivničko-križevačke županije  s utvrđivanjem prijedloga Zaključka,

    b) Utvrđivanje prijedloga Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Koprivničko-križevačke županije,

3. Razmatranje Izvješća o ekološkim nesrećama, izvanrednim događajima te elementarnim nepogodama na području Koprivničko-križevačke županije tijekom 2004. godine, s utvrđivanjem prijedloga Zaključka,

4. Razmatranje Izvješća o radu i utrošku sredstava Centra za poduzetništvo Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2004. godinu, s utvrđivanjem prijedloga Zaključka,

5. Razmatranje Izvješća o radu i utrošku sredstava  Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2004. godinu, s utvrđivanjem prijedloga Zaključka,

6. Utvrđivanje prijedloga Odluke o podjeli Osnovne škole “Vladimir Nazor” u Križevcima,

7. Utvrđivanje prijedloga Odluke o mrtvozorstvu,

8. Donošenje Odluke o projektima koji se predlažu za financiranje iz sredstava Fonda za regionalni razvoj u 2005. godini,

9. Donošenje Programa poticanja novih nasada voćnjaka na području Koprivničko-križevačke županije za razdoblje proljeće 2005. - jesen 2005. godine, i raspisivanje Natječaja za subvencioniranje sadnje novih nasada voćnjaka na području Koprivničko-križevačke županije za razdoblje proljeće 2005. - jesen 2005. godine,                                      

10. Donošenje Programa poticanja novih nasada vinograda na području Koprivničko-križevačke županije za razdoblje proljeće 2005. - jesen 2005. godine, i raspisivanje Natječaja za subvencioniranje sadnje novih nasada vinograda na području Koprivničko-križevačke županije za razdoblje proljeće 2005. - jesen 2005. godine,

11. Razmatranje Izvješća o radu Županijskog savjeta za europske integracije za 2004. godinu, s donošenjem Zaključka,

12. Razmatranje Izvješća o obavljenoj redukciji populacije divljih svinja u Posebnom zoološkom rezervatu Veliki Pažut, s donošenjem Zaključka,

13. Donošenje dopuna Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije,

14. Donošenje Zaključka o sufinanciranju tečaja za polaznike školovanja za vinogradare i podrumare,

15. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti županu Koprivničko-križevačke županije za potpisivanje Predugovora o osnivanju savjetovališta za djecu, mladež, brak i obitelj pri Centru za socijalnu skrb,

16. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2005. godinu, Razdjel VII – Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava IX – Županijske udruge građana, račun 3811 – Udruge proizašle iz Domovinskog rata,

 17. R a z n o .

 

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 658-253 Stručna služba.

 PREDSJEDNIK:

Josip Friščić, oec