Županijsko poglavarstvo

Župan Koprivničko-križevačke županije Josip Friščić sazvao je 65. sjednicu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za dan 22. ožujka 2005. (utorak) s početkom u  8,00 sati koja će se održati u sjedištu Županije u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5, soba broj 28/I.

Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI  RED :

 

1. Razmatranje Pregleda stanja sigurnosti na području Koprivničko-križevačke županije u 2004. godini, s utvrđivanjem prijedloga  Zaključka,

2. Razmatranje Informacije o problematici nezaposlenosti i zapošljavanja na području Koprivničko-križevačke županije u 2004. godini, s utvrđivanjem prijedloga Zaključka,

3. Razmatranje Izvješća o izvršenju radova iz plana upravljanja lokalnim vodama u 2004. godini za slivno područje:

a)      VGI “Bistra” Đurđevac,

b)      VGI “Česma-Glogovnica” Bjelovar, s utvrđivanjem prijedloga zaključaka, 

4. Razmatranje prijedloga Plana  upravljanja lokalnim vodama za 2005. godinu za slivno područje:

a)      VGI “Bistra” Đurđevac,

b)      VGI “Česma-Glogovnica” Bjelovar, s utvrđivanjem prijedloga zaključaka,

5. Utvrđivanje prijedloga Odluke o visini slivne vodne naknade:

a)      na slivnom području “Bistra” Đurđevac za 2005. i 2006. godinu,

b)      na slivnom području “Česma-Glogovnica” Bjelovar za 2005. i 2006. godinu, 

6. Razmatranje Izvješća o radu Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica za 2004. godinu i Godišnjeg obračuna Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica u 2004. godini, s utvrđivanjem prijedloga Zaključka,

7. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu i sistematizaciji Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica,

8. Utvrđivanje prijedloga Godišnjeg obračuna:

a)      Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004.godinu,

b)      Konsolidiranog Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004. godinu,

9. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004. godinu, Proračunska zaliha – Račun 3851, za razdoblje siječanj-prosinac 2004. godine,

10. Razmatranje Plana intervencija u zaštiti okoliša Koprivničko-križevačke županije, s utvrđivanjem prijedloga Zaključka,

11. Utvrđivanje prijedloga Odluke o rasporedu sredstava između zdravstvenih ustanova na podučju Koprivničko-križevačke županije u 2005. godini,

12. Razmatranje Sporazuma o razvoju gospodarskih projekata,

13. Razmatranje Izvješća o radu i Financijskog izvješća Ljekarne Koprivnica za 2004. godinu, s donošenjem Zaključka,

14. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na usvojeni prijedlog Statuta Javne ustanove za upravljanje prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije,

15. Donošenje Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije,

16. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Županijskog stožera – koordinacije za pripremu protupožarne sezone u 2005. godini,

17. Donošenje Zaključka o odobrenju prijavljenog projekta “Drava park legendi i priča”,

18. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog aneksa ugovora o dodjeli prava korištenja voda u smislu ribolova unutar “Značajnog krajobraza Čambina”,

19. Donošenje Zaključka o otpisu dugovanja poreza na nasljedstva i darove,

20. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2005. godinu, Razdjel VII – Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava VII – Kultura, Račun 3811 – Županijske i državne manifestacije,

21. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2005. godinu, Razdjel VI – Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti. Glava II – Gospodarstvo, Račun 3523, Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima,

22. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2005. godinu, Razdjel V – Županijski zavod za prostorno uređenje, Program 5011 “Komunalna infrastruktura Županije”, Račun 3632 – kapitalne pomoći – komunalna infrastruktura,

23. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2005. godinu, Razdjel I – Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, Glava I, Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, Račun 3851 – Proračunska zaliha,

24. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2005. godinu, Proračunska zaliha – Račun 3851, za veljaču  2005. godine,

25. Donošenje Zaključka o usvajanju “Načina provedbe i kriterija za kreditiranje otkupa junica”,

26. R a z n o

 

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 658-253 Stručna služba.

 PREDSJEDNIK:

Josip Friščić, oec