Županijsko poglavarstvo

Župan Koprivničko-križevačke županije Josip Friščić sazvao je 66. sjednicu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za dan 22. travnja 2005. (petak) s početkom u  8,00 sati koja će se održati u sjedištu Županije u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5, soba broj 28/I.

Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI  RED :

 

1. Razmatranje Izvješća o radu i financijskih izvješća za 2004. godinu:

a)      Opće bolnice “dr. Tomislav Bardek” Koprivnica,

b)      Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije,

c)      Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije,

d)      Ljekarne Križevci, s donošenjem Zaključaka

2. Razmatranje Sporazuma o digitalizaciji katastarskih planova područja općina Đelekovec, Hlebine, Legrad, Novigrad Podravski, Sokolovac i Sveti Petar Orehovec, s donošenjem Zaključka,

3. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2005. godinu, Razdjel I. –Račun 3811 – političkim strankama,

4. Razmatranje Informacije o realizaciji kredita za kreditiranje razvitka poljoprivrede na području Koprivničko-križevačke županije u 2004. godini po Programu “Poljoprivrednik 2”, s donošenjem Zaključka,

5. Razmatranje Ugovora o kupoprodaji drva za grijanje osnovnih škola nad kojima osnivačka prava ima Koprivničko-križevačka županija, s donošenjem Zaključka o suglasnosti županu za potpisivanje istog,

6. Donošenje Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka izgradnje Osnovne škole “Vladimir Nazor” Križevci , PŠ Đurđic,

7. Donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za udruge,

8. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2005. godinu, Razdjel VII - Račun 3811, Tekuće donacije – ostale udruge građana,

9. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2005. godinu, Razdjel II – Služba ureda župana, Račun 3821 – Kapitalne donacije DVD-ima Županije,

10. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2005. godinu, Razdjel I – Glava I,  Račun 3811 – elementarne nepogode,

11. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2005. godinu, Proračunska zaliha, Račun 3851, za ožujak 2005. godine,

12. Donošenje Rješenja o odobrenju uporabe grba Koprivničko-križevačke županije Obrtničkoj komori Koprivničko-križevačke županije,

13. Donošenje Zaključka o suglasnosti na Odluku o prihvaćanju Ugovora za gradnju kanalizacijske građevine “Rekonstrukcija i dogradnja javnog sustava odvodnje – sliva “A”.

14. R a z n o .

 

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 658-253 Stručna služba.

 PREDSJEDNIK:

Josip Friščić, oec