Županijsko poglavarstvo

Župan Koprivničko-križevačke županije Josip Friščić sazvao je 68. sjednicu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za dan 11. svibnja 2005. (srijeda) s početkom u  9,00 sati koja će se održati u sjedištu Županije u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5, soba broj 28/I.

Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI  RED :

 

1.  Donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju “Načina provedbe i kriterija za kreditiranje otkupa junica”

2. Donošenje Zaključka o prijenosu nabavljenih osobnih vozila,

3. Donošenje Zaključka o prijenosu nabavljene medicinske i laboratorijske opreme,

4. Donošenje Zaključka o sufinanciranju izvođenja Programa osposobljavanja vinogradara i podrumara u 2005. godini na području Koprivničko-križevačke županije,

5. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2005. godinu, Razdjel I – Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, Glava I – Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, Račun 3851 – Proračunska zaliha – sufinanciranje troškova organizacije proslave 1. svibnja 2005.

6. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2005. godinu, Razdjel II – Služba ureda župana, Glava II – Vatrogasna zajednica Županije:

a)      Konto 3821 – kapitalne donacije DVD-ima Županije,

b)      Konto 3811 – tekuće donacije DVD-ima,

7. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2005. godinu, Razdjel I  - Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, Glava I – Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, Račun 3851 

        Proračunska zaliha – troškovi provođenja izbora za članove Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije,

8. Donošenje Rješenja o odobrenju uporabe grba Koprivničko-križevačke županije Savezu udruga umirovljenika Koprivničko-križevačke županije,

9. R a z n o .

 

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 658-253 Stručna služba.

 PREDSJEDNIK:

Josip Friščić, oec