Na temelju članka 25. točke 14. Statuta Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 3/02 – pročišćeni tekst) Županijska skupština   Koprivničko-križevačke   županije   na    19.   sjednici  održanoj 8. travnja  2004. donijela je

  

O D L U K U

 

o dodjeli Nagrade Koprivničko-križevačke

županije za životno djelo

  

Članak 1.

 

            Za  najviše uspjehe u radu i osobite  zasluge u promicanju glazbene kulture i pedagogije, dodjeljuje se Nagrada Koprivničko-križevačke županije za životno djelo

 

ANI   PLESKALT iz Koprivnice.

  

Članak 2.

 

            Nagrada Koprivničko-križevačke županije za životno djelo uručiti će se dobitniku povodom obilježavanja 13. travnja - Dana županije, na svečanoj sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije.

 

Članak 3.

 

            Nagrada se dodjeljuje u obliku povelje i novčane nagrade u iznosu  28.115,00 kuna.

 

Članak 4.

 

            Ova Odluka objaviti će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije"

 

 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

 

 

KLASA: 060-01/04-01/39

URBROJ: 2137-10-04-1

Koprivnica,  8. travnja  2004.                                                                          

                                                                                                   PREDSJEDNIK:

                                                                                            Zvonko  Hitrec,  prof., v.r.

           

 


Na temelju članka 25. točke 14. Statuta Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 3/02 - pročišćeni tekst) Županijska  skupština   Koprivničko-križevačke    županije   na   19.  sjednici   održanoj  8. travnja   2004.  donijela je

 

 

O D L U K U

o dodjeli Nagrade Koprivničko-križevačke županije

 za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije

 

 

Članak 1.

 

            Za  doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije  u promicanju razvoja vinogradarstva, vinarstva i podrumarstva, dodjeljuje se Nagrada Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije

 

ĐURI  ŠIPEKU iz Kloštra Podravskog.

 

 

Članak 2.

 

            Nagrada Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije  uručiti će se povodom obilježavanja 13. travnja - Dana Županije, na svečanoj sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije.

 

Članak 3.

 

            Nagrada se dodjeluje u obliku povelje uz zlatnik Koprivničko-križevačke županije.

 

Članak 4.

 

            Ova Odluka objaviti će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije"

 

 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

 

KLASA: 060-01/04-01/40

URBROJ: 2137-10-04-1

Koprivnica,  8. travnja  2004.                                                     PREDSJEDNIK:

                                                                                            Zvonko  Hitrec,  prof., v.r.

 

 


 

Na temelju članka 25. točke 14. Statuta Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 3/02 - pročišćeni tekst) Županijska  skupština   Koprivničko-križevačke    županije   na   19.  sjednici   održanoj  8. travnja  2004.  donijela je

 

 

O D L U K U

o dodjeli Nagrade Koprivničko-križevačke županije

 za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije

 

 

Članak 1.

 

            Za  doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije  u promicanju i razvoju pedagoškog rada u osnovnom obrazovanju, dodjeljuje se Nagrada Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije

 

   prof. FRANJE VIKTORA ŠIGNJARA, VIRJE.

 

 

Članak 2.

 

            Nagrada Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije  uručiti će se povodom obilježavanja 13. travnja - Dana Županije, na svečanoj sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije.

 

Članak 3.

 

            Nagrada se dodjeluje u obliku povelje uz zlatnik Koprivničko-križevačke županije.

 

Članak 4.

 

            Ova Odluka objaviti će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije"

 

 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

 

 

KLASA: 060-01/04-01/40

URBROJ: 2137-10-04-2

Koprivnica, 8. travnja  2004.                                                      PREDSJEDNIK:

                                                                                            Zvonko  Hitrec,  prof., v.r.

 

 


 

Na temelju članka 25. točke 14. Statuta Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 3/02 - pročišćeni tekst) Županijska   skupština   Koprivničko-križevačke   županije     na  19.  sjednici   održanoj 8. travnja   2004.  donijela je

 

 

O D L U K U

o dodjeli Nagrade Koprivničko-križevačke

županije za iznimno postignuće u protekloj godini

 

 

Članak 1.

 

            Za  iznimno postignuće u protekloj godini u radu  na području komunalnog gospodarstva, dodjeljuje se Nagrada Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u protekloj godini

 

 Općinskom komunalnom poduzeću VODNA - VRATNO d.o.o., Kalnik.

 

 

Članak 2.

 

            Nagrada Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u protekloj godini uručiti će se povodom obilježavanja  13. travnja - Dana županije, na svečanoj sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije.

 

Članak 3.

 

            Nagrada se dodjeljuje u obliku priznanja i novčane nagrade u iznosu 5.623,00 kuna.

 

Članak 4.

 

            Ova Odluka objaviti će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije"

 

 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

 

KLASA: 060-01/04-01/41

URBROJ: 2137-10-04-1

Koprivnica,  8. travnja  2004.                                                   PREDSJEDNIK:

                                                                                            Zvonko  Hitrec,  prof., v.r.

 


 

Na temelju članka 25. točke 14. Statuta Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 3/02 - pročišćeni tekst) Županijska   skupština   Koprivničko-križevačke   županije     na    19.   sjednici   održanoj 8. travnja  2004.  donijela je

 

 

O D L U K U

o dodjeli Nagrade Koprivničko-križevačke

županije za iznimno postignuće u protekloj godini

 

 

Članak 1.

 

            Za  iznimno postignuće u protekloj godini u radu  na području inovacija i proizvodnje komunalne opreme, dodjeljuje se Nagrada Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u protekloj godini

 

RASCU, tvornici komunalne opreme d.o.o. ,  Kalinovac.

 

 

Članak 2.

 

            Nagrada Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u protekloj godini uručiti će se povodom obilježavanja  13. travnja - Dana županije, na svečanoj sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije.

 

Članak 3.

 

            Nagrada se dodjeljuje u obliku priznanja i novčane nagrade u iznosu 5.623,00  kuna.

 

Članak 4.

 

            Ova Odluka objaviti će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije"

 

 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

 

KLASA: 060-01/04-01/41

URBROJ: 2137-10-04-2

Koprivnica, 8. travnja  2004.                                                    PREDSJEDNIK:

                                                                                            Zvonko  Hitrec,  prof., v.r.

 

 


Na temelju članka 25. točke 14. Statuta Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 3/02 - pročišćeni tekst) Županijska   skupština  Koprivničko-križevačke   županije     na  19. sjednici    održanoj  8. travnja  2004.  donijela je

 

 

O D L U K U

o dodjeli Zahvalnice Koprivničko-križevačke

županije

 

 

Članak 1.

 

            Za   uspjehe u radu i postignute zasluge  povodom stotridesete obljetnice dobrovoljnog vatrogasnog djelovanja, dodjeljuje se Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije

 

 DVD-u   KOPRIVNICA.

 

 

Članak 2.

 

            Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije   uručiti će se povodom obilježavanja 13. travnja - Dana županije, na svečanoj sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije.

 

Članak 3.

 

            Ova Odluka objaviti će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije"

 

 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

 

 

KLASA: 060-01/04-01/42

URBROJ: 2137-10-04-1

Koprivnica,   8. travnja 2004.                                                   PREDSJEDNIK:

                                                                                            Zvonko  Hitrec,  prof., v.r.

 

 


 

Na temelju članka 25. točke 14. Statuta Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 3/02 - pročišćeni tekst) Županijska   skupština  Koprivničko-križevačke   županije     na   19. sjednici    održanoj 8. travnja  2004.  donijela je

 

 

O D L U K U

o dodjeli Zahvalnice Koprivničko-križevačke

županije

 

 

Članak 1.

 

            Za   uspjehe u radu i postignute zasluge  povodom stotridesete obljetnice dobrovoljnog vatrogasnog djelovanja, dodjeljuje se Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije

 

DVD-u   KRIŽEVCI.

 

 

Članak 2.

 

            Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije   uručiti će se povodom obilježavanja 13. travnja - Dana županije, na svečanoj sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije.

 

Članak 3.

 

            Ova Odluka objaviti će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije"

 

 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

 

 

KLASA: 060-01/04-01/42

URBROJ: 2137-10-04-2

Koprivnica,  8. travnja  2004.                                                   PREDSJEDNIK:

                                                                                            Zvonko  Hitrec,  prof., v.r.

 

 


 

Na temelju članka 25. točke 14. Statuta Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 3/02 - pročišćeni tekst) Županijska   skupština  Koprivničko-križevačke   županije     na  19. sjednici    održanoj 8. travnja   2004.  donijela je

 

 

O D L U K U

o dodjeli Zahvalnice Koprivničko-križevačke

županije

 

 

Članak 1.

 

            Za   uspjehe u radu i postignute zasluge  povodom pedesete obljetnice rada na području vodnog gospodarstva,  dodjeljuje se Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije

 

"BISTRI" d.o.o.,  Đurđevac.

 

 

Članak 2.

 

            Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije   uručiti će se povodom obilježavanja 13. travnja - Dana županije, na svečanoj sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije.

 

Članak 3.

 

            Ova Odluka objaviti će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije"

 

 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

 

KLASA: 060-01/04-01/42

URBROJ: 2137-10-04-3

Koprivnica,  8. travnja  2004.                                                   PREDSJEDNIK:

                                                                                            Zvonko  Hitrec,  prof., v.r.

 

 

 


 

Na temelju članka 25. točke 14. Statuta Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 3/02 - pročišćeni tekst) Županijska   skupština  Koprivničko-križevačke   županije     na  19.  sjednici    održanoj 8. travnja  2004.  donijela je

 

 

O D L U K U

o dodjeli Zahvalnice Koprivničko-križevačke

županije

 

 

Članak 1.

 

            Za   uspjehe u radu i postignute zasluge povodom pedesete obljetnice rada na području komunalnog gospodarstva, dodjeljuje se Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije

 

KOMUNALNOM PODUZEĆU s.p.o.,  Križevci.

 

 

Članak 2.

 

            Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije   uručiti će se povodom obilježavanja 13. travnja - Dana županije, na svečanoj sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije.

 

Članak 3.

 

            Ova Odluka objaviti će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije"

 

 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

 

 

KLASA: 060-01/04-01/42

URBROJ: 2137-10-04-4

Koprivnica, 8. travnja  2004.                                                    PREDSJEDNIK:

                                                                                            Zvonko  Hitrec,  prof., v.r.

 

 

 


 

Na temelju članka 25. točke 14. Statuta Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 3/02 - pročišćeni tekst) Županijska   skupština  Koprivničko-križevačke   županije     na  19.  sjednici    održanoj  8. travnja   2004.  donijela je

 

 

O D L U K U

o dodjeli Zahvalnice Koprivničko-križevačke

županije

 

 

Članak 1.

 

            Za   uspjehe u radu i postignute zasluge  na području kulturno-prosvjetnog djelovanja, dodjeljuje se Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije

 

KPD-u "SELJAČKA SLOGA",  Đelekovec.

 

 

Članak 2.

 

            Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije   uručiti će se povodom obilježavanja 13. travnja - Dana županije, na svečanoj sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije.

 

Članak 3.

 

            Ova Odluka objaviti će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije"

 

 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

 

KLASA: 060-01/04-01/42

URBROJ: 2137-10-04-5

Koprivnica,  8. travnja  2004.                                                   PREDSJEDNIK:

                                                                                            Zvonko  Hitrec,  prof., v.r.