GRAD KRIŽEVCI
Gradsko poglavarstvo
Klasa: 022-05/04-01/02
Urbroj: 2137/02-04-1
Križevci, 19.02.2004.

Na temelju članka 28. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj 3/99), SAZIVAM  75. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Križevaca, koja će se održati  25. 02. 2004. godine (srijeda) u maloj vijećnici Grada Križevaca, s početkom rada u 13,00 sati.

Za sjednicu predložem slijedeći DNEVNI  RED :

 

1. Rasprava o prijedlozima Programa rada ustanova u kulturi za 2004. godinu i to:

    a) Pučkog otvorenog učilišta Križevci,

    b) Gradske knjižnice "Franjo Marković" Križevci,

    c) Gradskog muzeja Križevci,

2. Rasprava o prijedlozima Programa rada u 2004. godini i to:

    a) Zajednice športskih udruga Križevci,

    b) Zajednice tehničke kulture, Križevci,

    c) Vatrogasne zajednice Grada Križevaca,

3. Rasprava o prijedlogu Sporazuma o osnivanju Zajednice javnih vatrogasnih postrojbi RH te donošenje odgovarajućeg akta o davanju suglasnosti na udruživanje u spomenutu Zajednicu,

4. Rasprava o realizaciji odnosno provedbi Programa nabave vozila vatrogasne namjene te donošenje odgovarajućeg Zaključka o nabavi tri vozila i osiguranju financijskih sredstava za ista,

5. Razmatranje  ponude - prijedloga:

    a)  Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima za provedbu kontrole plodnosti tla za područje Grada Križevaca, te podnošenje

    b) usmene informacije o poticajima u voćarstvu, vinogradarstvu i povrtlarstvu,

6. Rasprava o nacrtu Odluke o povjeravanju komunalnih poslova - organiziranja poslova hvatanja, čuvanja i uklanjanja pasa, uginulih pasa i drugih životinja te pasa i mačaka lutalica na području Grada Križevaca,

7. Rasprava o nacrtu Zaključka o izdvajanju i utvrđivanju prestanka svojstva javnog dobra - putevi u k.o. Đurđic,

8. Razmatranje Pregleda događanja i aktivnosti koje financira, odnosno sufinancira Grad tijekom 2004. godine iz nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti,

9. Rasprava o prijedlogu Zaključka o određivanju koordinatora u provođenju i daljnjem uspostavljanju prijateljskih odnosa sa Gradom Reana del Rojale,

10. Utvrđivanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije,

11. Rasprava o prijedlogu Zaključka o kupnji zemljišta radi ucrtavanja javnog dobra - puta, te isplati sredstava,

12. Rasprava o zamolbi Kinološkog društva Križevci za dodjelu na korištenje Gradskog zemljišta,

13. Rasprava o prijedlogu za imenovanje Zajedničke komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za radnike u ustanovama kulture Grada Križevaca,

14. Rasprava o zamolbi Udruge hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja Križevci, za odobrenje korištenja grba Grada Križevaca,

15. Pitanja i prijedlozi.

O b r a z l o ž e n j e : Materijali iz predloženog dnevnog reda dostavljaju se uz poziv.

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 681-411 kućni 134.

 PREDSJEDNIK:

Branko Hrg v.r.