2. sjednica Gradskog vijeća Grad Križevaca
 
Na temelju članka 21. Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 6/01 i 7/01) i članka 69. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 4/02 i 3/03),

S A Z I V A M
2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Križevaca

Sjednica će se održati 21. srpnja 2005. godine (četvrtak) s početkom u 18 sati,  u Gradskoj vijećnici u Križevcima, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12/I.

Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I    R E D :

1. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji Proračun Grada Križevaca za 2004. godinu,

2. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Križevačkog poduzetničkog centra d.o.o. za razvoj poduzetništva u 2004. godini,

3. Donošenje Odluke o izmjenama Programa raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  na području Grada Križevaca,

4. Donošenje Odluka o:

4.1. izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju osnivačkih prava i obveza prema Pučkom otvorenom učilištu Križevci, kao javnoj ustanovi,

4.2. izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Gradske knjižnice »Franjo Marković« Križevci,

4.3. izmjeni Odluke o osnivanju Gradskog muzeja Križevci,

5. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Križevaca,

6. Donošenje Rješenja o ostvarivanju prava na plaću i ostalih materijalnih prava gradonačelniku Grada  Križevaca,

7. Donošenje Rješenja o izboru :

7.1. predsjednika i članova Odbora za:
         - Statut, Poslovnik i propise,
         - gospodarstvo i financije,
         - stambeno-komunalne djelatnosti,
         - društvene djelatnosti,
         - dodjelu javnih priznanja,

7.2. dva člana Odbora za izbor i imenovanja,

8. Donošenje Rješenja o:

8.1. imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Križevci,

8.2. razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća:  
        - Gradske knjižnice »Franjo Marković« Križevci,
        - Dječjeg vrtića Križevci,
        - Dječjeg vrtića »Zraka sunca« Križevci,

9. Donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju  Komisije za popise birača na području Grada Križevaca,

10. Donošenje Zaključka o prijedlogu kandidata za suca porotnika Vijeća za mladež.

1.      

Materijali iz predloženog dnevnog reda dostavljaju se uz poziv, osim materijala pod točkom 7-10.  koji će se dostaviti prije sjednice Gradskog vijeća.

Molimo pozvane da se sjednici odazovu u zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdaju na telefon 681-411 kućni 134

 

 PREDSJEDNIK:

Dragutin Guzalić, v.r.