GRAD KRIŽEVCI

Gradsko vijeće

 

Klasa: 021-05/04-01/02

Urbroj: 2137/02-04-1

-----------------------------

Križevci,  09. 07. 2004.

 

Na temelju članka 21. Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 6/01 i 7/01) i članka 69. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 4/02 i 3/03),

 

 

S A Z I V A M

 

21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Križevaca

 

Sjednica će se održati 19. srpnja  2004. godine (ponedjeljak) s početkom u 19 sati,  u Gradskoj vijećnici u Križevcima, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12/I.

 

            Za sjednicu predlažem slijedeći  D N E V N I    R E D :

 

1. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Križevaca za 2003. godinu,

 

2. Razmatranje Izvješća o poslovanju Komunalnog poduzeća Križevci za 2003. godinu,

 

3. Razmatranje Izvješća o  radu i financijskom poslovanju Križevačkog poduzetničkog centra d.o.o. za razvoj poduzetništva u 2003. godini,

 

4. Razmatranje Izvješća o korisnicima studenskih kredita i stipendija u školskoj  2003/2004. godini,

 

5. Donošenje Programa razvoja poduzetničkih zona za 2004-2007. godinu,

 

6. Donošenje Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću - Poduzetnički inkubator Križevci d.o.o.

 

7. Donošenje Izmjena Programa raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Križevaca,

   

8. Donošenje:

    a) Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na područje Grada Križevaca u k.o. Vojakovac, Vojakovačke Sesvete, Ruševac i Vojakovački Osijek,

     b) Zaključka o  objavljivanju ponovljenog Natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Križevaca u k.o. Vojakovac,

 

9. Donošenje Odluka o izboru ponuditelja kojem će se povjeriti komunalni poslovi za održavanje:

    a) nerazvrstanih cesta na području Grada Križevaca,

    b) javne rasvjete na području Grada Križevaca,

 

10. Donošenje Plana intervencija u zaštiti okoliša na području Grada Križevaca,

 

11. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o udruživanju u Udrugu gradova u Republici Hrvatskoj,

 

12. Donošenje  Zaključka o otpisu komunalne naknade za 2004. godinu Dječjem vrtiću "Zraka sunca" i Dječjem vrtiću Svetog Josipa,

 

13. Donošenje Zaključka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika

 

 

Materijali iz predloženog dnevnog reda dostavljaju se uz poziv, osim materijala pod točkom 6. koji će se dostaviti vijećnicima prije sjednice.

Molimo pozvane da se sjednici odazovu u zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdaju na telefon 681-411, kućni 134.

 

                                                                                                                  

 

PREDSJEDNIK

 

Željko Brlić, v.r.