10. županijsko natjecanje MLADIH INFORMATIČARA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Mjesto održavanja: Križevci

Datum: 14.03.2003.

I. PODSKUPINA (do 6. razreda) LOGO          
               
R. br. Bodovi Ime Prezime Raz. Škola Grad Županija Mentor
1 85 Nikolina Molnar 6 OŠ Molve Molve Koprivničko-križevačka Stanko Molnar
2 33 Nikola Matosović 6 OŠ "Vladimir Nazor" Križevci Koprivničko-križevačka Ante Starčević
3 30 Antonija Krčmar 6 OŠ Molve Molve Koprivničko-križevačka Stanko Molnar
4 16 Mateja Bermanec 6 OŠ Ljudvita Modeca Križevci Koprivničko-križevačka Zvonimir Tinodi
4 16 Matija Kralj 6 OŠ Ljudvita Modeca Križevci Koprivničko-križevačka Zvonimir Tinodi
4 16 Ivan  Novosel 6 OŠ Ljudvita Modeca Križevci Koprivničko-križevačka Zvonimir Tinodi
4 16 Marcela Velfl 6 OŠ Ljudvita Modeca Križevci Koprivničko-križevačka Zvonimir Tinodi

II. PODSKUPINA (7. i 8. razredi) LOGO          
               
R. br. Bodovi Ime Prezime Raz. Škola Grad Županija Mentor
1 77 Petar Pofuk 7 OŠ "Vladimir Nazor" Križevci Koprivničko-križevačka Ante Starčević
2 46 Darija Cikač 7 OŠ "Vladimir Nazor" Križevci Koprivničko-križevačka Ante Starčević
3 12 Michael  Gregurić 7 OŠ Molve Molve Koprivničko-križevačka Stanko Molnar
4 0 Marko Jakubin 7 OŠ Molve Molve Koprivničko-križevačka Stanko Molnar

 

I. PODSKUPINA (do 6. razreda) QBASIC          
               
R. br. Bodovi Ime Prezime Raz. Škola Grad Županija Mentor
1 43 Jasmina Premec 6 OŠ Drnje Drnje Koprivničko-križevačka Miljenko Vuković
2 10 Vanja Vaselek 6 OŠ Drnje Drnje Koprivničko-križevačka Miljenko Vuković
3 0 Darko Đuretek 6 OŠ Drnje Drnje Koprivničko-križevačka Miljenko Vuković
3 0 Denis  Beruta 5 OŠ Drnje Drnje Koprivničko-križevačka Miljenko Vuković

 

I. PODSKUPINA (1. i 2. razredi) PASCAL - C          
               
R. br. Bodovi Ime Prezime Raz. Škola Grad Županija Mentor
1 30 Željko Rumenjak 2 Gimnazija I. Z. Dijankovečkoga Križevci Koprivničko-križevačka Zoran Kovač
2 0 Andrej Dundović 1 Informatički klub "Križevci" Križevci Koprivničko-križevačka Božidar Benko

II. PODSKUPINA (3. i 4. razredi) PASCAL - C          
               
R. br. Bodovi Ime Prezime Raz. Škola Grad Županija Mentor
1 103 Marko Dimjašević 3 Informatički klub "Križevci" Križevci Koprivničko-križevačka Božidar Benko
2 44 Drago Ružman 3 Gimnazija "Fran Galović" Koprivnica Koprivničko-križevačka Saša Vitner
3 30 Marko Matosović 3 Informatički klub "Križevci" Križevci Koprivničko-križevačka Božidar Benko
4 14 Marko Jembrek 3 Gimnazija I. Z. Dijankovečkoga Križevci Koprivničko-križevačka Zoran Kovač
5 0 Danijel Cmrk 3 Gimnazija "Fran Galović" Koprivnica Koprivničko-križevačka Gordana Međimorec
5 0 Ivan Pavlinušić 4 Gimnazija I. Z. Dijankovečkoga Križevci Koprivničko-križevačka Zoran Kovač
5 0 Danijel Vrbanec 3 Informatički klub "Križevci" Križevci Koprivničko-križevačka Božidar Benko