Županijsko poglavarstvo:

Župan Koprivničko-križevačke županije Josip Friščić sazvao je 30. sjednicu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za  dan 6. ožujka   2003.  (četvrtak) s početkom u  9,00 sati koja će se održati  u sjedištu Županije u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5. Na sjednici je razmatran slijedeći DNEVNI  RED :  

1.      Razmatranje konačnog Izvješća o praćenju kakvoće zraka na području Koprivničko-križevačke županije (1. siječnja  – 31. prosinca 2002.),

2.      Razmatranje Izvješća o radu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za 2002. godinu, s prijedlogom Zaključka,

 3.      Donošenje Odluke o određivanju Ljekarne Koprivnica i Ljekarne Križevci za obavljanje dežurstva na području Koprivničko-križevačke županije,

 4.      Donošenje Rješenja o imenovanju Nadzornog odbora Županijskog projektnog biroa d.o.o.,

 5.      Donošenje Rješenja o imenovanju predstavnika Koprivničko-križevačke županije u Povjerenstvo za provedbu postupka nabave:

a) u Osnovnoj školi Sv. Petar Orehovec,  Područna škola Fodrovec,

b) u Osnovnoj školi  Kloštar Podravski,  Područna škola Suha Katalena,

c) u Osnovnoj školi Ljudevita Modeca Križevci,

 6.      Donošenje Zaključka o predlaganju dijela članova Povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave za:

a)      izgradnju Područne škole Fodrovec,

b)      izgradnju Područne škole Suha Katalena,

c)      za adaptaciju fasade Osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci,

 7.  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora osnovne škole “Ljudevita Modeca” Križevci o otuđenju dijela školskog zemljišta u k.o. Vojakovački Osijek,

 8.  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na raspodjelu nekretnina Medicinskog centra “dr. Tomislav Bardek” Koprivnica,

 9.  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Ljekarne Koprivnica,

10.  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na:

 a)    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije,

b)   Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu i plaćama zaposlenika  Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije,

 11.  Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2003. godinu, Razdjel 1 – Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, račun 3851 – nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve,

a)      jednokratna novčana pomoć studentima,

b)      Gradskoj knjižnici Đurđevac za nabavu kompjuterske opreme,

12.  Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2003. godinu, Razdjel 6 – Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti, Glava II – Gospodarstvo, račun 5311, za temeljni kapital Županijskog projektnog biroa, d.o.o.

13.  R a z n o .