ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA neke od izmjena: Kao što već znate s danom 20.08.2004. godine na snagu stupa novi Zakon o sigurnosti prometa na cestama te nam je namjera upoznati slušatelje s novim kaznenim odredbama u dijelu prekršaja koji se najčešće čine na prometnicama koje pokriva PP Križevci s nadom da će se isti prekršaji izbjegavati i samim time izbjeći najteže posljedice.

ALKOHOL: Do 0,5 g/kg novčana kazna od 500 do 1500 KN i izricanje 1 negativnog boda. Od 0,5 do 1,5 g/kg najmanja novčana kazna od 2000 KN, izricanje 3 NB te najmanje 3 mjeseca zabrane upravljanja. Preko 1,5 g/kg najmanja novčana kazna od 3000 KN, zabrana upravljanja najmanje 6 mjeseci te izricanje 5 NB. BRZINA: Ako je u naseljenom mjestu dvostruko veća od dopuštene i tom prilikom iznosi preko 100 km/h najmanja novčana kazna od 3000 KN, izricanje 5 NB te zabrana upravljanja od 3 mjeseca do 1 godine. Preko 50 km/h od ograničenja u naselju najmanje 2000 KN, 3 NB te zabrana upravljanja do 6 mjeseci. 30 – 50 km/h od ograničenja u naselju novčana kazna 700 KN i 2 NB. 10 – 30 km/h od ograničenja u naselju novčana kazna 500 KN i 1 NB. Do 10 km/h od ograničenja u naselju novčana kazna od 300 KN.

NEPOSTUPANJE po znaku ovlaštene osobe novčana kazna 1000 KN i 1 NB.

NEKORIŠTENJE pokazivača smjera 300 KN.

NEPOŠTIVANJE prednosti prolaska najmanja novčana kazna 1000 KN, zabrana upravljanja do 3 mjeseca te 2 NB.

NEPOŠTIVANJE semafora najmanje 1000 KN, zabrana upravljanja 2 do 6 mjeseci te 2 NB.

PRETJECANJE kolone, ili na prijevoju ili u zavoju najmanja novčana kazna 1000 KN, zabrana upravljanja do 3 mjeseca te 2 NB.

NEPROPISNO parkiranje od 300 do 500 KN ovisno o mjestu nepropisnog parkiranja.

NEKORIŠTENJE sigurnosnog pojasa 300 KN.

NEUPALJENA svijetla za vrijeme vožnje vozilom danju 300 KN.

NEKORIŠTENJE zaštitne kacige na mopedu ili motociklu 700 KN.

NEKORIŠTENJE zaštitne kacige na biciklu za djecu do 16 godina starosti 300 KN.

NEKORIŠTENJE pješačkog prijelaza za kretanje pješaka 300 KN.

Ako je prekršajem izazvana prometna nesreća određuje se novčana kazna u najmanje dvostrukom iznosu , dodatna 2 NB te ukoliko je predviđena i zaštitna mjera ona se određuje u trajanju od najmanje 3 mjeseca.

Naravno ovo nisu svi prekršaji obuhvaćeni zakonom a za napomenuti je da je najmanja novčana kazna u iznosu od 300 KN.

Nadamo se da policijski službenici neće morati često koristiti blokove za kažnjavanje obzirom da vjerujemo da će vaša svijest kao sudionika u prometu doprinijeti tome da neće biti činjenja prekršaja.