KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA:  022-05/01-01/02

URBROJ: 2137-10-04-52

 

      GRAD KOPRIVNICA

       Gradsko poglavarstvo

KLASA: 022-05/02-01/01

URBROJ: 2137/01-02-04-141

 

Koprivnica,  25.  studenoga 2004.

Prema ukazanoj potrebi sazivamo zajedničku sjednicu  Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije i Gradskog poglavarstva Grada Koprivnice  za  dan

30. studenoga 2004.  (utorak)  u    9,00  sati

Sjednica će se održati  u sjedištu Županije u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5,   soba broj 28/I.

Za sjednicu predlažemo slijedeći  

D N E V N I  R E D:

1.      Razmatranje prijedloga izgradnje zgrade Gimnazije po modelu P.P.P. (privatno javno partnerstvo),

 

2.      R a z n o .

 

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 658-253, Stručna služba i Ured gradonačelnika na telefon: 622-139.

 

 

PREDSJEDNIK

 

PREDSJEDNIK

 Županijskog poglavarstva:

 

Gradskog poglavarstva:

Josip Friščić,oec.v.r

 

Zvonimir Mršić, prof  v.r.