2. sjednica Županijske skupštine
 

Na temelju članka 85. Poslovnika Županijske skupštine  Koprivničko-križevačke  županije ("Službeni glasnik  Koprivničko-križevačke županije" broj 5/02 - pročišćeni tekst)  sazivam 2. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan

14. srpnja  2005. (četvrtak) u 10,00  sati

            Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I, Gradska vijećnica.

            Za sjednicu predlažem slijedeći  

D N E V N I   R E D:

1. Donošenje Odluke o podjeli Osnovne škole “Vladimir Nazor” Križevci,

2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o mreži dječjih vrtića na području Koprivničko-križevačke županije,

 3. Razmatranje Izvješća o ostvarenju:

a)      Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2004. godini,

b)      Financijskog plana Županijske uprave za ceste Križevci za 2004. godinu, s prijedlogom zaključaka,

4. Donošenje Zaključka o davanju prethodnog mišljenja u postupku izvlaštenja za izgradnju (bušenje) zdenca pitke vode ZG – 2,

5. Razmatranje Informacije o realizaciji kredita za kreditiranje razvitka poljoprivrede na području Koprivničko-križevačke županije u 2004. godini po Programu “Poljoprivrednik 2”, s prijedlogom Zaključka,

6. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije, s prijedlogom Zaključka,

7. Donošenje Rješenja o imenovanju predstavnika Koprivničko-križevačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija,

 8. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za:

a)      gospodarski razvoj,

b)      komunalne djelatnosti,

c)      poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu,

d)      zaštitu okoliša i prostorno uređenje,

e)      zdravstvo i socijalnu skrb,

f)        prosvjetu i kulturu,

g)      međunarodnu i međužupanijsku suradnju,

h)      razvoj lokalne samouprave,

i)        predstavke građana,

9. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije,

 10. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Savjeta za sigurnost prometa na cestama Koprivničko-križevačke županije,

11. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,

 12. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na izbor ravnatelja Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica,

 13. Pitanja i prijedlozi.

 

Molim sve pozvane da sen sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenost da se jave na telefon broj: 658-252 - Stručna služba

 PREDSJEDNIK:

Milivoj Androlić