5. sjednica Županijske skupštine

Na temelju članka 85. Poslovnika Županijske skupštine  Koprivničko-križevačke  županije ("Službeni glasnik  Koprivničko-križevačke županije" broj 5/02 - pročišćeni tekst)  sazivam 5. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan

20. prosinaca  2005. (utorak) u 10,00  sati

            Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I, Gradska vijećnica.

            Za sjednicu predlažem slijedeći  

D N E V N I   R E D:

1.    Donošenje Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2006. godinu, s   Projekcijom  proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2007. i 2008. godinu,

2.    Donošenje  Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2006. godinu,

 3.    Donošenje  Konsolidiranog proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2006. godinu,

 4.    Donošenje Plana rada Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije za 2006. godinu,

 5.    Razmatranje Informacije o stanju u ratarstvu na području Koprivničko-križevačke županije, s prijedlogom Zaključka,

 6.    Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Koprivničko-križevačke županije,

 7.    Donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o uspostavljanju suradnje Koprivničko-križevačke županije i Autonomne regije Friuli-Venezia Giulia,

 8.    Razmatranje Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma o osnivanju Javne ustanove za odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada sjeverozapadne Hrvatske, s prijedlogom Zaključka,

 9.    Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu sredstava između zdravstvenih ustanova na području Koprivničko-križevačke županije u 2005. godini.

 10. Donošenje  Odluke o izmjenama Odluke o mrtvozorstvu,

 11. Donošenje  Rješenja o imenovanju voditelja i članova Županijskog eko-stožera,

 12. Pitanja i prijedlozi vijećnika

 

Molim sve pozvane da sen sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenost da se jave na telefon broj: 658-252 - Stručna služba

Predsjednik:

Milivoj Androlić