6. sjednica Županijske skupštine

Na temelju članka 85. Poslovnika Županijske skupštine  Koprivničko-križevačke  županije ("Službeni glasnik  Koprivničko-križevačke županije" broj 5/02 - pročišćeni tekst)  sazivam 6. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan

02. ožujka  2006. (četvrtak) u 10,00  sati

            Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I, Gradska vijećnica.

            Za sjednicu predlažem slijedeći  

D N E V N I   R E D:

1.   Donošenje odluka o dodjeli javnih priznanja:

a)      Nagrade za životno djelo,

b)      Nagrade za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije,

c)      Nagrade za iznimno postignuće u protekloj godini,

d)      Zahvalnice Koprivničko-križevačke županije,

2.   Razmatranje stanja sigurnosti u 2005/2004., s prijedlogom Zaključka,

3.   Razmatranje prijedloga Programa zaštite okoliša Koprivničko-križevačke županije, s prijedlogom Zaključka,

4.   Razmatranje Izvještaja o stanju stočarstva i Operativnog programa govedarske proizvodnje na području Koprivničko-križevačke županije u 2005. godini, s prijedlogom Zaključka,

5.   Razmatranje Informacije o realizaciji Plana poduzetničkih zona Koprivničko-križevačke županije 2004/2005. godinu, s prijedlogom Zaključka,

6.   Donošenje Odluke o promjeni naziva Osnovne škole Kalinovac,

7.   Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju zamjenika voditelja Županijskog eko-stožera,

8.   Pitanja i prijedlozi vijećnika.

 

Molim sve pozvane da sen sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenost da se jave na telefon broj: 658-252 - Stručna služba

Predsjednik:

Milivoj Androlić