REPUBLIKA HRVATSKA

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

KLASA:  021-05/06-01/02

URBROJ: 2137-10-06-5

Koprivnica,    10. travnja  2006.

Na temelju članka 85. Poslovnika Županijske skupštine  Koprivničko-križevačke  županije ("Službeni glasnik  Koprivničko-križevačke županije" broj 5/02 - pročišćeni tekst)  sazivam 7. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan

26. travnja  2006. (srijeda) u 10,00  sati

            Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I, Gradska vijećnica.

            Za sjednicu predlažem slijedeći  

D N E V N I   R E D:

1.      Razmatranje Izvještaja o radu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za 2005. godinu, s  prijedlogom Zaključka,

 2.      Donošenje Godišnjeg obračuna Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2005. godinu,

 3.      Donošenje Godišnjeg obračuna Konsolidiranog proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2005. godinu,

 4.      Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2005. godinu, Proračunska zaliha – Račun 3851, za razdoblje siječanj-prosinac 2005. godine,

 5.      Razmatranje Informacije o problematici nezaposlenosti i zapošljavanja na području Koprivničko-križevačke županije u 2005. godini, s  prijedlogom Zaključka,

6.      Razmatranje Izvješća o radu Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica za 2005. godinu i Godišnjeg obračuna za 2005. godinu, s  prijedlogom Zaključka,

 7.      Razmatranje Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Centra za poduzetništvo Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2005. godinu, s prijedlogom Zaključka,

8.      Razmatranje Izvještaja o radu i utrošku sredstava Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Koprivničko-križevačke županije za 2005. godinu, s  prijedlogom Zaključka,

9.      Razmatranje Izvještaja o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata za 2005. godinu, s  prijedlogom Zaključka,

 10.  Donošenje Rješenja o imenovanju sudaca porotnika:

a)      Općinskog suda u Đurđevcu,

b)      Općinskog suda u Križevcima,

 11.  Pitanja i prijedlozi vijećnika.

 

Molim sve pozvane da sen sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenost da se jave na telefon broj: 658-252 - Stručna služba

Predsjednik:

Milivoj Androlić