REPUBLIKA HRVATSKA

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

KLASA:  021-05/06-01/02

URBROJ: 2137-10-06-5

Koprivnica,    6. lipnja  2006.

Na temelju članka 85. Poslovnika Županijske skupštine  Koprivničko-križevačke  županije ("Službeni glasnik  Koprivničko-križevačke županije" broj 5/02 - pročišćeni tekst)  sazivam 8. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan

14. lipnja  2006. (srijeda) u 9,00  sati

            Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I, Gradska vijećnica.

            Za sjednicu predlažem slijedeći  

D N E V N I   R E D:

1. Donošenje Regionalnog operativnog programa (ROP) Koprivničko - križevačke županije za razdoblje 2006-2013. godine,

2. Razmatranje Izvješća o izvršenju radova iz plana upravljanja lokalnim vodama:

a)      za slivno područje "Bistra" Đurđevac za 2005. godinu

b)      za slivno područje "Česma-Glogovnica" Bjelovar za 2005. godinu, s prijedlogom  zaključaka,

3. Razmatranje Izvješća o izradi prostornih planova uređenja općina i gradova Koprivničko - križevačke županije, s prijedlogom Zaključka,

4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko - križevačke županije,

5. Donošenje  Odluke o izmjenama Odluke o ustanovljenju zajedničkih otvorenih lovišta,

6. Donošenje Rješenja o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu Odluke o zonama izvorišta "Lipovec" u Koprivnici i imenovanju predsjednika i članova,

7. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za pripremu Odluke o zonama izvorišta "Ivanščak" u Koprivnici,

8. Pitanja i prijedlozi vijećnika.

 

Molim sve pozvane da sen sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenost da se jave na telefon broj: 658-252 - Stručna služba

Predsjednik:

Milivoj Androlić