Republika Hrvatska

Koprivničko-križevačka županija

Županijsko poglavarstvo

KLASA:  022-05/05-01/05

URBROJ: 2137-10-05-10

Koprivnica, 23. prosinca  2005.

Na temelju članka 38. Statuta Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 3/02 – pročišćeni tekst), sazivam 10. sjednicu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za  dan

27. prosinca  2005. (utorak) u  9,30 sati

Sjednica će se održati  u sjedištu Županije u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5, soba broj 28/I.

Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI  RED :

 

1.      Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2005. godinu, Razdjel V – Županijski zavod za prostorno uređenje, Program 5011, Komunalna infrastruktra Županije, Račun 3632 – komunalna infrastruktura,  

2.      Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2005. godinu, Razdjel VI – Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti, Kapitalni projekti 6202 – Izgradnja poduzetničkih zona,. Račun 3632 – Kapitalne pomoći unutar opće države,

3.      Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2005. godinu, Razdjel V –Županijski zavod za prostorno uređenje, Program 5010, katastarska izmjera zemljišta i izrada prostornih planova jedinica lokalne samouprave,

4.      Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2005. godinu, Razdjel II – Služba ureda župana, Glava II, Vatrogasna zajednica županije, Konto 3821 – Kapitalne donacije DVD-ima Županije,

5.      Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2005. godinu, Razdjel  I – Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, Glava I – Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, Račun 3851 – Proračunska zaliha,

6.      Donošenje Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za 2005. godinu,

7.      Donošenje Zaključka o objavi Javnog poziva vlasnicima zemljišta koje je obuhvaćeno lovištima u Koprivničko-križevačkoj županiji,

8.      R a z n o .

 

 

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 658-253 Stručna služba.

 PREDSJEDNIK:

Josip Friščić, oec