Republika Hrvatska

Koprivničko-križevačka županija

Županijsko poglavarstvo

KLASA:  022-05/05-01/05

URBROJ: 2137-10-05-12

Koprivnica, 27. siječnja  2006.

Na temelju članka 38. Statuta Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 3/02 – pročišćeni tekst), sazivam 12. sjednicu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za  dan

31. siječnja  2006. (utorak) u  8,00 sati

Sjednica će se održati  u sjedištu Županije u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5, soba broj 28/I.

Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI  RED :

 

1. Razmatranje Programa zaštite okoliša Koprivničko-križevačke županije, s utvrđivanjem prijedloga Zaključka,

2. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2006. godinu, Razdjel VII – Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava IX – Županijske udruge građana, račun 3811 Tekuće donacije – Udruge proizlašle iz Domovinskog rata i ostale udruge građana,.

3. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2006. godinu, Razdjel VII – Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava VII – Programska djelatnost u kulturi, račun 3811 Tekuće donacije – županijske i državne manifestacije,

4. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2006. godinu, Razdjel I – Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, Glava I – Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, Račun 3851 – Proračunska zaliha, “Čazmatransu Podravina-Prigorje” Križevci,

5. Donošenje Programa uzgoja povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru s navodnjavanjem na području Koprivničko-križevačke županije u 2006. godini,

6. Donošenje Programa poticanja ekološke proizvodnje na području Koprivničko-križevačke županije u 2006. godini,

7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općoj bolnici “dr. T. Bardek” Koprivnica, Domu Zdravlja Koprivničko-križevačke županije i Zavodu za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije o darovanju nekretnine Gradu Koprivnici

8. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za predlaganje projekata Fonda za regionalni razvoj za financiranje u 2006. godini,

 9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o početku davanja u zakup jedinice zakupa stomatološke ordinacije,

10. R a z n o .

 

 

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 658-253 Stručna služba.

 PREDSJEDNIK:

Josip Friščić, oec