Republika Hrvatska

Koprivničko-križevačka županija

Županijsko poglavarstvo

KLASA:  022-05/05-01/05

URBROJ: 2137-10-06-18

Koprivnica, 9.svibnja  2006.

Na temelju članka 38. Statuta Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 3/02 – pročišćeni tekst), sazivam 17. sjednicu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za  dan

12. svibnja  2006. (petak)

nakon završetka zajedničke sjednice Gradskog poglavarstva Grada Koprivnice i Županijskog poglavarstva

Sjednica će se održati  u sjedištu Županije u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5, soba broj 28/I.

Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI  RED:

 

1.   Razmatranje Izvješća o izvršenju radova iz plana upravljanja lokalnim vodama:

a)      za slivno područje "Bistra" Đurđevac za 2005. godinu

b)      za slivno područje "Česma-Glogovnica" Bjelovar za 2005. godinu, s prijedlozima zaključaka,

2.    Razmatranje Akcijskog plana suzbijanja zloupotrebe opojnih droga za 2006. – 2009. godinu s donošenjem Zaključka,

3.    Donošenje Zaključka o rasporedu sredstva Proračuna Koprivničko - križevačke županije za 2006. godinu, Razdjel II – Služba ureda župana, Glava 2, Vatrogasna zajednica županije, Konto 3821 – kapitalne donacije DVD-ima,

4.    Donošenje Zaključka o rasporedu sredstva Proračuna Koprivničko - križevačke županije za 2006. godinu, Razdjel I - Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo Glava 1, Konto 3811 – elementarne nepogode,

5.    Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko - križevačke županije za 2006. godinu, Proračunska zaliha, Račun 3851, za travanj 2006. godine,

6.    Utvrđivanje prijedloga Rješenja o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za pripremu Odluke o zonama izvorišta Ivanščak u Koprivnici,

 7.    R a z n o-.

 

 

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 658-253 Stručna služba.

 PREDSJEDNIK:

Josip Friščić, oec