Republika Hrvatska

Koprivničko-križevačka županija

Županijsko poglavarstvo

KLASA:  022-05/05-01/05

URBROJ: 2137-10-06-24

Koprivnica, 06. listopada  2006.

Na temelju članka 38. Statuta Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 3/02 – pročišćeni tekst), sazivam 23. sjednicu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za  dan

10. listopada  2006. (utorak) s početkom u 9 sati

Sjednica će se održati  u sjedištu Županije u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5, soba broj 28/I.

Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI  RED:

 

1.   Utvrđivanje prijedloga Odluke o prihvaćanju naknadnih promjena u Sporazumu o uspostavljanju suradnje Koprivničko - križevačke županije i Autonomne regije Friuli-Venezia Giulia,

2.   Utvrđivanje prijedloga Odluke o pristupanju Koprivničko - križevačke županije u  Institut regija Europe (IRE),

3.   Razmatranje Izvješća o poslovanju Trgovačkog društva "Bistra" d.o.oĐurđevac u 2005. godini, s donošenjem Zaključka,

4.   Donošenje Odluke o prodaji dijela vlasničkih udjela Koprivničko - križevačke županije u Društvu s ograničenom odgovornošću "Bistra"  Đurđevac,

5.   Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke između zdravstvenih ustanova na području Koprivničko - križevačke županije u 2006. godini,

6.   Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke Upravnog vijeća Opće bolnice "dr. T. Bardek" Koprivnica,

7.   Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko - križevačke županije za 2006. godinu. Razdjel II – Služba ureda župana, Glava 2 – Vatrogasna zajednica Županije, konto 3821 – Kapitalne donacije DVD-ima Županije,

8.   Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko - križevačke županije za 2006. godinu, Razdjel I – Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, Glava 1 - Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, Račun 3851 – Proračunska zaliha – "Čazmatransu Podravina-Prigorje",

9.   Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko - križevačke županije za 2006. godinu, Proračunska zaliha, Račun 3851, za srpanj  2006. godine,

10. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko - križevačke županije za 2006. godinu, Razdjel VII – Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava IX – Županijske udruge građana, Račun 3811, Tekuće donacije:

a)      Udruge proizašle iz Domovinskog rata,

b)      Udruge proizašle iz Domovinskog rata i ostale udruge,

11.  Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko - križevačke županije za 2006. godinu, Razdjel VII – Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava 7 – Programska djelatnost u kulturi, račun 3811, Tekuće donacije – zaštita spomenika kulture i sakralnih objekata,

12. Utvrđivanje prijedloga Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Domskog  odbora Učeničkog doma Križevci,

13. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora:

a)      Osnovne škole "Fran Koncelak" Drnje,

b)      Osnovne škole Kalnik,

14. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko - križevačke županije,

15. Donošenje Rješenja o odobrenju uporabe grba Koprivničko - križevačke županije:Županijskom vijeću srpske nacionalne manjine Koprivničko - križevačke županije,

16. R a z n o .

 

 

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 658-253 Stručna služba.

 PREDSJEDNIK:

Josip Friščić, oec