Republika Hrvatska

Koprivničko-križevačka županija

Županijsko poglavarstvo

KLASA:  022-05/05-01/05

URBROJ: 2137-10-06-28

Koprivnica, 04. prosinca  2006.

Na temelju članka 38. Statuta Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 3/02 – pročišćeni tekst), sazivam 28. sjednicu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za  dan

07. prosinca  2006. (četvrtak) s početkom u 9 sati

Sjednica će se održati  u sjedištu Županije u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5, soba broj 28/I.

Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI  RED:

 

1. Utvrđivanje prijedloga Proračuna Koprivničko-križevačke županije za  2007. godinu s Projekcijom Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2008. i 2009. godinu,

2.  Utvrđivanje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2007. godinu,

3. Utvrđivanje prijedloga Konsolidiranog proračuna  Koprivničko -  križevačke županije za 2007. godinu,

4.  Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o ustanovljenju zajedničkih otvorenih lovišta,

5.  R a z n o.

 

 

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 658-253 Stručna služba.

 PREDSJEDNIK:

Josip Friščić, oec

O b r a z l o ž e n j e:  Materijali se dostavljaju za sve točke dnevnog reda.