Republika Hrvatska

Županija koprivničko-križevačka

Županijsko poglavarstvo

KLASA:  022-05/05-01/05

URBROJ: 2137-10-05-5

Koprivnica, 9. rujna  2005.

Na temelju članka 38. Statuta Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 3/02 – pročišćeni tekst), sazivam 5. sjednicu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za  dan

14. rujna  2005. (srijeda) u   8,00 sati

Sjednica će se održati  u sjedištu Županije u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5, soba broj 28/I.

Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI  RED :

 

1.   Razmatranje Informacije o financijskim rezultatima poslovanja gospodarstva Koprivničko-križevačke županije za 2004. godinu, s utvrđivanjem prijedloga Zaključka,

2.   Razmatranje Izvještaja o elementarnim nepogodama za razdoblje od 1. siječnja do 31. kolovoza 2005. godine na području Koprivničko-križevačke županije, s utvrđivanjem prijedloga Zaključka, s mjerama za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda.

3.   Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Centra za poduzetništvo Koprivničko-križevačke županije,

4.   Utvrđivanje prijedloga Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Centra za poduzetništvo Koprivničko-križevačke županije,

5.   Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za kreditiranje studenata s područja Koprivničko-križevačke županije,

6.  R a z n o .

 

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 658-253 Stručna služba.

 PREDSJEDNIK:

Josip Friščić, oec