Republika Hrvatska

Županija koprivničko-križevačka

Županijsko poglavarstvo

KLASA:  022-05/05-01/05

URBROJ: 2137-10-05-7

Koprivnica, 6. listopada  2005.

Na temelju članka 38. Statuta Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 3/02 – pročišćeni tekst), sazivam 7. sjednicu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za  dan

10. listopada  2005. (ponedjeljak) u   9,00 sati

Sjednica će se održati  u sjedištu Županije u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5, soba broj 28/I.

Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI  RED :

 

1.  Utvrđivanje prijedloga izmjena i dopuna Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2005. godinu,

2.  Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama na području Koprivničko-križevačke županije,

3.  Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije,

4.  Razmatranje Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, s donošenjem Zaključka o davanju suglasnosti,

5.  Donošenje Zaključka o:

a)      broju korisnika studentskih kredita u školskoj godini 2005./06.

b)      visini studentskih kredita u školskoj godini 2005./06.

c)      raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih kredita u školskoj godini 2005./06.

6.  Donošenje Zaključka o darovanju nekretnina,

7.  Donošenje Zaključka o Načinu provedbe i kriterijima za prolongiranje roka povrata glavnog duga kredita za obnovu i razvoj poljoprivrede u 2005. godini,

8.  R a z n o .

 

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 658-253 Stručna služba.

 PREDSJEDNIK:

Josip Friščić, oec